شاید دربهار آینده شاهد یکی از بزرگترین برج های دنیا در دبی باشیم . زاها حدید و پاتریک شوماخر طراحی این برج را انجام می دهند .   این آسمانخراش ۱۹۵ طبقه دارد که شامل ۵۵ طبقه مسکونی ۷۵ طبقه تجاری و ۶۵  طبقه هتل ورستوران می شود .گفته می شود که در طراحی این برج به عناصر مهمی از جمله تاثیر سایه متقابل این دو برج بر روی هم توجه شده است . این دو آسمان خراش طوری طراحی شده اند که به صورت شیب دار نسبت به برج  دو دیگری به نظر  می آیند.

جدیدترین   طراحی معماری زاها حدید

جدیدترین   طراحی معماری زاها حدید

جدیدترین   طراحی معماری زاها حدید

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳