e29

مولف: عیسی حجت

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۲۰۰۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱

ناشر: علم معمار

تعداد صفحات:۲۶۳

عیسی حجت در مقدمه این کتاب می نویسد:« گرامی باد یاد معماران ایرانی که با خلاقیت خویش خاک زیر پای را گنبد بالای سر کردند و قلب خود را در معماری ایرانی به ودیعه نهادند

تا پیوسته موجب افتخار و سر بلندی ایرانیان باشد. امروز که راه ورسم آموزش معماران جوان از حضور در پای کار و نگاه به دست استاد، به شرکت در کلاس ها و کارگاه های دانشگاهی و انجام تمرین های طراحی تغییر و تبدیل یافته است، یافتن روش های نوینی برای آموزش و پرورش این معماران ضرورت دارد.

در آموزش دانشگاهی معماری شاید مهم ترین و سرنوشت ساز ترین درس ها، درس های پایه است. این درس ها بنیان گذار شخصیت معمارانه دانشجویان هستند. در این درس ها استعدادهای نهفته دانشجویان یافته و پرداخته می شود. آنچه در این کتاب آمده، گردآوری اسکیس های مفهومی کار شده در کارگاه شماره شش دانشکده معماری دانشگاه تهران، که به بهانه برگزاری همایش اسکیس در این دانشکده در بهار۱۳۹۱ انجام شده است.»

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳