طراحیWirl 

کشیدگی های عضلانی پیکره در جهات گوناگون سبب ایجاد مکان هایی برای توقف ونشستن شده است . سطوح پویا خمیده شده و به صورت یکپارچه پیچ می خورد . برجستگی ها فضاهایی برای نشستن و امتداد ها در فرم ، موقعیت های برای تکیه دادن فراهم می کند .حفره ها با اندازه های مختلف  امکان ورود به داخل  برای بازدید کنندگان از تمام ابعاد را فراهم می کند . در حالی که همه توسط یک توده انبوه نیرو های چرخشی برخاسته از زمین احاطه شده است .طراحی این پیکره با استفاده از نرم افزار های سه بعدی صورت گرفته است .که از هندسه های خمیده پیچیده ارگونومیکی شکل گرفته به گونه ای که تعامل میان مبلمان شهری و فضای عمومی را فراهم می کند.

1831634654472227510360201242217512

Wirl

معمار: Zaha Hadid

مکان :  هنگ کنگ

کانسپت : شتاب نیرو در درون فرم الاستیکی

 

1831634654472548251550201214218252

 

1831634654472392372855201259212372

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳