نام پروژه : مدرسه معماری

معمار: گروه معماری برنارد چومی

موقعیت بنا : مارنه لاوالی – فرانسه

زمان ساخت : ۱۹۹۹

تجربه گسترده برنارد چومی به عنوان یک استاد معماری برای طراحی این مدرسه معماری به کار گرفته شده است. فراهم کردن امکانات برای بیش از ۱۲۰۰ دانش آموز در این جا مورد نظر بوده است. پروژه در یک مسابقه که صرفاً یک طرح معماری پیشنهادی عامه پسند نیاز نداشته،برنده شده است.

مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

تجربه گسترده برنارد چومی به عنوان یک استاد معماری برای طراحی این مدرسه معماری به کار گرفته شده است. فراهم کردن امکانات برای بیش از ۱۲۰۰ دانش آموز در این جا مورد نظر بوده است. پروژه در یک مسابقه که صرفاً یک طرح معماری پیشنهادی عامه پسند نیاز نداشته،برنده شده است. اما یک بازنگری مجدد از مدل تحصیلات معماری فرانسوی قدیمی که گروها و دانش آموزان به مدرسه داخل می شوند و همدیگر را فقط برای تدریس رسمی می بینند، می باشد. به طور معمول، معمار با طراحان برنامه های تدریس که کانسپت های فرم ها و عملکردهای ترکیب شده از ابتدا را پرورش می دهند، جفت شده است.

مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

راه حل چومی به اعتقاد ضرورت رویارویی با وقایع غیر منتظره بر می گردد و این با ویژگی ۲۵۰۰ متر بودن سرسرای مرکزی مدرسه ایجاد شده است. این فضا گروه زیادی از وظایف و کارها را بصورت رسمی و غیر رسمی انجام می دهد. اینجا فضایی برای نمایشگاه ها و بازدید هیئت منصفه از کارهای دانش آموزان می باشد. و دارای ویژگی هایی مثل یک کافه برای ملاقات های اجتماعی است و همچنین به عنوان یک لابی برای آتریومها که فضا را به دو بخش جدا قسمت می کنند می باشد، بعلاوه، سرسرای مرکزی اساس تمام مسیرهای گردش در داخل مدرسه را شکل می دهد. کارگاهها، کلاس ها و کتابخانه در بلوک های جدایی قرار دارند که به سمت این فضا باز می شوند.

مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

 

نکات خاص این بنا موارد زیر می باشند:

۱- دید داخلی اصلی مدرسه از آتریوم شیشه ای مرکزی

۲- ساختمانی که خودش آتریوم دارد در فضای مرکزی قرار دارد.

۳- ورودی اصلی و طراحی خاص و ساده آن.

مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

اتود دستی و اسکیس های برنارد چومی مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

پلان مدرسه معماری

پلان مدرسه معماری -گروه معماری برنارد چومی- مارنه لاوالی - فرانسه

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳