کلینیک تخصصی طراحی و اجرای سازه های نوین

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرای سازه های نوین ، در گروه مهندسی ایران معماری تحت نظارت مهندسین مشاور آلتون سازه  صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین و برتر تکنولوژی ساخت  در راستای اجرایی کردن آنها ، می باشد .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم  نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

تخته خرده چوب :

صنعت تخته خرده چوب یکی از صنایع جدید است و در مقایسه با صنایع تخته فیبر و تخته چندلا قدمت چندانی ندارد. این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هرگونه ضایعات چوبی اعم ازشاخه ها، مازاد مزارع گندم و پنبه ، کتان و کنف و دیگر گیاهان چوبی در ردیف مهمترین صنایع وابسته به چوب قرار دارد. تخته خرده چوب فراورده چوبی صفحه ایی شکل است که از مخلوط خرده چوب با سایر مواد لیگنو سلولزی و مواد چسبنده به کمک فشار و حرارت دادن ساخته می شود.

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت(نوع پرس کردن)

تخته های حاصل از پرس کردن صفحه ایی( صاف)

در این روش جهت طول ذرات تشکیل دهنده کیک تخته خرده چوب ها به صورت اتفاقی مرتب شده است. این تخته از نظر شکل مقطع، خود به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز: تخته های یک لایه، تخته های سه لا، تخته های ریزش تدریجی و تخته های چند لا

تخته های حاصل از پرس غلتکی(پرس بی انتها)

در این روش غلتک های پرس ثابتند و فقط حرکت چرخشی دارند کیک تخته خرده چوب ها از بین غلتک ها عبور می کند و به ضخامت تنظیم شده در می آید.در این روش می توان تخته های یک لا، سه لا، ریزش تدریجی و چند لا تولید کرد.

تخته های تولید شده با پرس قالبی

صفحات این پرس به شکل های برجسته، فرورفته، انحنا دار، ویا پروفیل دار ساخته می شوند و تخته هایی با شکل های مختلف به وجود می آورند مانند صفحات ورزالیت

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح

بر این اساس تخته خرده چوب به چهار دسته تقسیم می شوند:

تخته خرده چوب بدون روکش

تخته خرده چوب با روکش طبیعی(چوبی)

تخته خرده چوب با روکش مصنوعی

تخته خرده چوب لعاب دار(لاک کاری شده)

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳