اسکیس و راندو آقای سیاوش صفری در جلسه هفتم کلاس استاد آذری

نقاط قوت

-محیط پیرامون (پوشش گیاهی) طوری طراحی شده است که معماری بنا خودش را نشان می دهد.
-آسمان کار با نسبت مناسب کار شده و ایجاد حرکت در کار کرده است.
-رنگ شیشه ها جدا شده از کار
-گذاشتن فیگور فضا سازی می کند و حس زندگی می دهد
-رنگ ها کاملا هوشمندانه استفاده شده است و استفاده به موقع از سایه در راندو
-هارمونی رنگ ها کاملا هوشمندانه است و در این کار از ماژیک خیس استفاده شده است
-ترکیب رنگ آسمان و شیشه ، رنگ آب را تشکیل داده است
-رنگ آسمان به تدریج وارد آب شده است .
-استفاده از مصالح به جا و راندو آن
-ایجاد تضاد به وسیله سایه و تیرگی و روشنایی خوب

نقاط ضعف

-نداشتن فضای مناسب برای ایجاد کادر در کار
-پر شدن صفحه توسط رنگ ها ، همیشه کار اسکیس باید کادر خالی داشته باشد.

 

 

AA

 

اسکیس و راندو خانم الهه جباری

نقاط قوت

-به خاطر گذاشتن کادر مناسب بنا خودشو به خوبی نشان می دهد.
-ارزش های خطی و سایه روشن و رنگ های مناسب به کار رفته است.
-با استفاده از ماژیک تر ، ترکیب بندی خوب و طیف ایجاد کرده است
-آب بدون داشتن رنگ در آسمان حرکت ایجاد کرده است.
-از لحاظ روانشناسی تاثیر آب و آبی بیشتر شده است ( رنگ های به کا ررفته : ۷۶ تاچ-۳۴۰-۳۳۹ کیوکالر)

نقاط ضعف

ایراد در پرسپکتیو در قسمت شبکه ای کار

 

 

 

BB

 

 

 

 

 

 

اسکیس و راندو خانم الهه جباری در جلسه هفتم کلاس استاد آرتور

 

نقاط قوت

داشتن خط و خطوط هدفدار در کف

داشتن رفلکس آسمان در شیشه ها ( استفاده از رنگ های ۷۵تاچ-۳۴۰کیوکالر-۳۰۲کیوکالر)

استفاده از یک رنگ دربنا برای ایجاد تضاد (۷۸۴کیوکالر)

نقاط ضعف

آسمان خیلی سنگین و پر کار شده است. معماری بنا مهم تر است.

 

 

 

 

 

CC

 

 

 

 

اسکیس و راندو خانم الهه جباری در جلسه هفتم کلاس استاد آرتور امید آذری

نقاط قوت
داشتن خط و خطوط هدفدار در کف
داشتن رفلکس آسمان در شیشه ها ( استفاده از رنگ های ۷۵تاچ-۳۴۰کیوکالر-۳۰۲کیوکالر)
استفاده از یک رنگ دربنا برای ایجاد تضاد (۷۸۴کیوکالر)

نقاط ضعف
آسمان خیلی سنگین و پر کار شده است. معماری بنا مهم تر است

 

 

 

 

 

DD

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳