معماری پایدار

معماری پایدار

‏همانگونه که می دانیم با انقلاب صنعتی و پیشرفتهای فنی- تکنولژیکی در عرصه معماری ، معماری بومی اقصی نقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون خود شکل می گرفت و همساز با اقلیم سر بر می افر اشت به دست فراموشی سپرده شد.

فایل pdf

دانلود در ادامه مطلب

دانلود

فهرست

معماری پایدار

معنای لغوی واژه پایداری

توسعه پایدار ومفاهیم ومضامین

طراحی پایدار(طراحی سبز

تعاریف ساخت وسازپایدار

اهداف کلی ساختمانهای پایدار

اصول معماری پایدار

اصول توسعه ساخت وساز پایدار

طراحی پایدارواصول اولیه

چهارچوبهای معماری پایدار

چند نکته در طراحی پایدار

معماری پایدار از دیدگاه سه تن از معماران معاصر

چند نمونه معماری پایدار از منابع خارجی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳