کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

سکونتگاه آردمور

ترجمه : پیام صلاحی نژاد

معمار : گروه معماری  UN Studio

www.unstudio.com

سکونتگاه آردمور در پارک آردمور ۷ سنگاپور واقع شده است . منطقه ای شاخص نزدیک ناحیه تجاری لوکس  Orchard Road که هم از منظرۀ وسیع شهر سنگاپور بهره مند میشود و هم از فضاهای سبز بلاواسطۀ همسایگی شرق و غرب سایت .

کانسپت نخستین برای طراحی این برج مسکونی ۳۶ طبقه  با سطح بنای کل ۱۷٫۱۷۸ m² ، پاسخ چند لایه ای معمارانه ای است به لند اسکیپ طبیعی که امتدادی است از باغشهر سنگاپور . کانسپت این لنداسکیپ با چهار دیتیل اصلی با طراحی ادغام شده است : نمای مفصلی ، که به واسطه ی جزئیاتش ، بافت ها و الگوهای ارگانیک متنوعی را ایجاد میکند . دید وسیع به شهر به واسطۀ سطوح شیشه ای بزرگ ، پنجره های پیش آمده و بالکن های دوطبقه ( که در سکشنها معلوم است ) امکان پذیر شده است .

طراحی دو تیپ آپارتمان برای تحقق کانسپت لنداسکیپ زنده داخلی در دستور کار قرار گرفت . همچنین برای افزایش ترانسپرنسی و شفافیت و ارتباط هر چه بیشترساختمان با محیط سبز پیرامون ، کل ساختمان بر روی چهار چوبی گشوده در تمام جهات واقع شد .

نمای مجموعه ی مسکونی آردمور از شاخصه های میکرو طراحی که عناصر سازه ای مانند پنجره های پیش آمده و بالکن ها را به یکدیگر میبافد به سوی خطی ممتد و پیوسته در کل بنا هدایت شده است .

الگوی نما برای هر چهار طبقه از ساختمان تکرار میشود .

شیشه های منحنی استفاده شده در پروژه گوشه های عاری از ستونی را برای ساختمان به ارمغان آورده است که از لحاظ بصری فضاهای داخلی را به بالکن های خارجی متصل میسازد.

خطوط و سطوحی در هم بافته شده ای که کل ساختمان را احاطه میکنند ، بهترین بهره را از تابش خورشید میبرند و همراه با یکدیگر کلی واحد و منسجم را پدید میاورد .

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳