در این آتلیه طراحان حرفه ایی متعددی گردهم آمده اند تا با اعمال دیدگاه ها و نظرها و ایده های متفاوت ،بتوانند  آلترناتیوهای خلاق و کانسپت گرا خلق کنند . محصول چنین گردهمایی، آفرینش و تدوین طرح هایی منحصر به فرد و خلاقانه می باشد.و این امکان را به کارفرما می دهد تا آلترناتیوی را که به ذهن، سلیقه وبودجه ی آن، نزدیکتر است را انتخاب نماید.

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۲۲۹۸۳۳۸۵

Villa Design


خانه swellendamایی در آفریقای جنوبی است:  ایده اصلی در طراحی معماری هماهنگی میان بناو چشم انداز فریبنده مکان احاطه شده است.

 

Villa Design

طراحی ویلا توسط گروه مهندسین ایران معماری

یکی از نمود های طراحی فرم هماهنگی میان بنا و محیط کالبدی اطراف ، به ویژه چشم اندازها، عوارض و هویت بصری سایت و باز نمود آن در خلق ایده، فرایند طراحی و استفاده از مصالح ارگانیک است.

Villa Design

ابن بنا ،با طبیعت شگفت انگیز اطراف خود،در تطابق کامل است.چشم انداز آن از فراز تپه های مجاور ،بسیار زیباست.

Villa Design

,ورودی همچون قابی ،طبیعت اطراف را به تصویر کشیده است.برون گرایی در تمام ابعاد طراحی مشهود است. معمار همواره کوشیده است تا منظره بی نظیر اطراف را به داخل فضای مصنوع بکشاند.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳