تا حالا مطالب مختلفی را در مورد فیگورها و سابت پلان ، پرسپکتیو ؛ سایه روشن هاو…… یاد گرفتیم . حالا نوبت آن است که بدانیم چگونه این ها را کنار هم بچینیم طوری که از یک پرزانته قوی برخوردار باشند با رعایت موارد زیر ما به این هدف نزدیکتر خواهیم شد:

 

6

۱)زاویه دید مناسبی در پرسپکتیو انتخاب کنیم
۲)تاثیر عمودی و افقی خطوط پرسپکتیو را بر کل کادر در نظر بگرییم
۳)عناصر محیطی مناسبی مانند درخت سنگ کوه ،آب و ……را باابعاد مناسب و در پلان اول قرار می دهیم
۴)استفاده مناسب از برخی اشکال و اجزا مثلا هر گاه استفاده از یک فیگوری که خیلی پرداخت شده است بنا را تحت الشعاع قرار میدهد
۵) خطوط را به طور مناسب انتخاب کنیم طوری که در هماهنگی کامل با هم باشند البته بعضی وقتها ممکن است که برای تا کید بر عنصری نسبت به سایر عنصرها خطوط متفاوتی را به کار ببریم مثلا در ترسیم کوه خطوط شکسته استفاده کنیم در حالی که بقیه جاها خطوط منحنی انتخاب شده باشد.
۶)انتخاب نما و مقطع به گونه ای باشد که جزئیات نهانی و اطلاعات بیشتری را در اختیار ما بگذارد.
۷)در برخی مواقع مقطع به عنوان خط زمین انتخاب میشود و عاملی برای بستن کادر مگردد و نیز سنگین کادربرآن قرار میگیرد.
۸)تقسیم بندی مطالب به گونه ای باشد که موضوعات اصلی با تاکید بیشتری نمایانده میشود
۹)محل مقطع را نشان بدهیم
۱۰)با استفاده از فلش در اندازه های مختلف راه های اصلی و فرعی را متمایز مکنیم
۱۱)با تو ضیحات مختصر و مفیدی که در جای مناسبی نوشته شده باشند کانسپت را معرفی میکنیم
۱۲) عنوان مناسب و گویایی را برای طرحمان انتخاب مکنیم
۱۳) محلی که کروکی زده ایم طوری مشخص شود که به بستن کادر کمک میکند.
۱۴) از فیگور های انسان متناسب با فضای طراحی شده در اسکیس و کروکی استفاده کنیم
۱۵) سعی کنیم از ابزاره انتخاب شده برای و درست استفاده کنیم
۱۶)گاهی وقت ها خطوط افق و توپوگرافی و….. را به هم متصل مکنیم تا کل اجزای شیت با هم هماهنگ بشوند.

 

 

32

 

هنگام طراحی یک محیط و یا یک عنصر یک سری مفاهیم بنیادی هستند که اصطلاحا کانسپت موضوع را تشکیل میدهند فرض کنید میخاهیم یک مجتمع تجاری را طراحی کنیم قبل از هر چیزی استحکام و تعادل موضوع است که به ذهن میرسد بنابراین با استفاده از مربع کامل این اسحکام را نشان میدهیم و سپس کل مجموعه را بر اساس حرکت همین مربع ها و مکعب ها طرح ریزی میکنیم.

 

برای اطلاع از برگزاری کلاس های اسکیس و راندو استاد آرتور با خانه هنر ومعمار ایران تماس بگیرید.

۸۸۵۱۶۰۶۷

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳