کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

طراحی شهری درزیرآب

“فیل پالی” طراح مقیم لندن، بیوسفر ۲ راخواهد ساخت: شهری زیر آب که می توان تجربه خوابیدن کنار ماهیها را بدست آورد.

خانه مذکور برای ۱۰۰ نفرطراحی شده است و ساکنان آن نیازی به هوای بیرون ندارند. غذا و سایر ملزومات زندگی نیز درآنجا موجوداست.

فیل پالی که با ایده زندگی زیر آب، کتاب نیز نوشته، امیدوار است روزی این آرزو کاملا محقق شود.
وی فکر میکند ایده اش تا ۲۰ سال آینده محقق گردد.

بیوسفر۲ شامل ۸ کره کوچک وبزرگ به عرض ۱۱۰۵ فوت است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳