برنامه فیزیکی طراحی معماری کلینیک زنان

ایستگاه پرستاری به همراه استراحت پرستاران، انبار دارو و بایگانی در ارتباط مستقیم قرار بگیرد.

اتاق درد در دنج ترین نقطه و در فاصله با اتاق ها بستری یا فضاهای ساکت باشد. دیوار ها آکوستیک با ضخامت ۲۰ سانتی متر باشد.

اتاق های پزشک باید قابلیت قرار گرفتن تخت های مخصوص معاینه ی زنان را داشته باشد.

اتاق زایمان باید کاملاً از کاشی باشد (برای شستشو پس از زایمان ).

در اتاق عمل نباید زاویه ی تند یا حتی قائمه وجود داشته باشد.

اتاق عمل گاهاً پنجره ای رو به بیرون دارد که همیشه بسته است مگر پس از شستشوی اتاق به منظور تبخیر آب و رطوبت.

 

 

ریز فضاهای کلینیک زنان

۱٫پذیرش

۲٫ اتاق درد

۳٫ اتاق زایمان طبیعی

۴٫ اتاق جراحی (سزارین )

۵٫ اتاق معاینه نوزادان

۶٫ اتاق معاینه

۷٫ ریکاوری (بستری بعد از عمل )

۸٫ اتاق ماما

۹٫ اتاق پزشک

۱۰٫ استراحت پرستاران

۱۱٫ انبار تجهیزات

۱۲٫ اتاق گزارش نویسی

۱۳٫ سرویس بهداشتی عمومی

۱۴٫ رختکن پرسنل

۱۵٫ سرویس حمام

۱۶٫ تی شوی خانه

۱۷٫ اتاق بستری(+دوش. توالت فرنگی.لگن. گهواره نوزاد)

۱۸٫کمد تمیز و کمد کثیف

۱۹٫ آبدار خانه

۲۰٫ اتاق ملحفه ی تمیز

۲۱٫ دپوی ملحفه(تحویل ملحفه ی تمیز)

۲۲٫ شستشو

۲۳٫ اتو کشی

۲۴٫ خیاطی

۲۵٫ بسته بندی

۲۶٫ انبار البسه ی تمیز ( موارد ۲۳٫۲۴٫۲۵و۲۶ سرویس و رختکن مجزا دارد.)

۲۷٫ اتاق نوزادان سالم

۲۸٫ اتاق انکوباتور(نوزادان نارس)

۲۹٫ اتاق نوزادان مشکوک

۳۰٫ ایستگاه پرستاری

۳۱٫ مامو گرافی

۳۲٫ سونو گرافی

۳۳٫ امحاء زباله

۳۴٫ بارانداز

۳۵٫ سردخانه ی زیر صفر

۳۶٫ سرد خانه ی بالای صفر

۳۷٫ اتاق کمپرسور

۳۸٫ انبار حبوبات

۳۹٫ انبار ظروف

۴۰٫ انبار دار

۴۱٫ مسئول آشپزخانه

۴۲٫ اتاق سرآشپز

۴۳٫ آشپزخانه شامل : کباب پز – زوب – پخت – ظرفشویی – شستشوی مواد غذایی – خرد کردن سبزیجات

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳