رنگ در راندو :

* سردها همیشه عقب هستند ,هر رنگی اگر به سمت عقب حرکت کند تبدیل به سرد میشه؛مثل کوه ها

* برای ایجاد عمق در بک گراند ,از رنگ سرد استفاده میشود.

*هر دو رنگی که با هم ترکیب بشه و رنگ خاکستری (گاهی قهوه ای ) ایجاد کند مکمل هم هستند.

آبی و زرد و قرمز ====> ترکیبشان قهوه ای (گاهی خاکستری میشه)

نارنجی + آبی ====> خاکستری

*دلیل مکمل بودن اینه که هیچ ترکیب مشترکی با هم ندارند و با هم متضاد هستند.
از اینرو مکمل هستند که اگر به هم نزدیک بشوند به هم شدت می دهند و تاثیر روانی را زیاد میکند.

rqva7f9hx2ykpbcz9s4_400

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳