ضوابط  طراحی ساختمانهای عمومی

تعریف: منظور از اماکن عمومی، آن دسته از ساختمانهایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می دهند.

ورودیها
۱) ورودی ساختمان حتی الامکان هم سطح پیاده رو باشد.
۲) حداقل عمق فضای ورودی ۱۴۰ سانتی متر است.
۳) وجه سایه بان به عرض حداقل ۱۴ سانتی متر بر روی فضای جلوی ورودی الزامی است.
۴) حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان ۱۶۰ سانتی متر باشد.

راهرو
۱) حداقل عرض راهرو ۱۴۰ سانتی متر باشد.
۲) در صورت وجود اختلاف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیبدار به صورت مناسبی تامین گردد.
۳) در مورد درهایی که به خارج باز می شوند تامین دید کافی الزامی است.
۴) حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده ۱۰۰ سانتی متر است.
۵) درها باید دارای پاخور به ارتفاع ۲۰ سانتی متر باشند.
۶) در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل ۸۰ سانتی متر در جوار آنها برای استفاده از معلولان الزامی است.
۷) حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر دو در به یک جهت باز شوند ۲۰۰ سانتی متر چنانچه هر دو در به سمت خارج باز شوند ۱۲۰ سانتی متر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند ۲۸۰ سانتی متر باشد.
۸) به منظور تسهیل در حرکت، پیش بینی حداقل ۱۵۰ سانتی متر سطح هموار در هر دو سوی در و ۳۰ متر در طرفین آن الزامی است.
۹) ارتفاع دستگیره پنجره از کف ۱۲۰ سانتی متر باشد.
۱۰) ارتفاع دست انداز از کف پله برای کودکان ۶۰ سانتی متر و برای بزرگسالان ۸۵ سانتی متر باشد.
۱۱) لبه پله کاملا غیر لغزنده بوده و به وسیله اختلاف رنگ قابل تشخیص باشد.
۱۲) حداقل عمق پاگرد پله ۱۲۰ سانتی متر و در پله های دو جهته هم عرض پله باشد.


سطح شیبدار

۱- حداقل عرض سطح شیبدار ۱۲۰سانتی متر باشد.
۲- بر یا سطوح شیبدار تا ۳ متر طول، حداکثر شیب ۸ با عرض ۱۲ سانتی متر باشد.
۳- در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) در ازای هر متر افزایش طول ۵ سانتی متری به عرض مفید آن اضافه و ۵/۰ درصد از شیب آن کاسته شود.
۴- پیش بینی یک پاگرد به عمق حداقل ۱۲۰ سانتی متر و در هر ۹ متر طول الزامی است .
۵- سطوح شیبدار و ورودی ساختمان باید سقف باشد .


آسانسور

۱- در ساختمان های عمومی که برای د سترسی به طبقات از آسانسور استفاده می شود وجود حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای معلولان روی صندلی چرخدار الزامی است .
۲- حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور در هرطبقه ۱۵۰*۱۵۰سانتی متر است .
کاربرهای مقیاس محله قابل تامین در طبقه همکف بناها ی مسکونی .
بقالی ، خوارو بار فروشی، لبنیاتی ، میوه فروشی ، قصابی ، مرغ فروشی ، نانوایی ، اغذیه فروشی ،لبا سشویی ،خرازی ، لوازم التحریر ، فروشی .
تبصره ۱: حداکثر سطوح قابل تخصیص بناهای مسکونی به فعالیت های فوق در طبقه همکف معادل ۱۰ درصد سطوح کلی هر پلاک است . حداقل مساحت واحد تجاری در مناطق مسکونی تراکم کم ، متوسط ، زیاد به ترتیب ۳۰(سی) ۲۰(بیست) و ۱۲ (دوازده ) متر مربع است .
تبصره ۲: ایجاد مشاغل فوق در حاشیه معابری که عرض آنها از ۱۲ متر کمتر است و همچنین معابر بین بست ممنوع است .

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳