پلانتاگون، اولین مزرعه عمودی در سوئد

درطراحی این گلخانه، گیاهان رشد می کند و سبزیجات تازه می رویند که این حرکت می تواند راه حلی برای کاهش آلودگی در شهر باشد.

ground-breaking-first-plantagon-پلانتاگون

چند سال پیش یک کمپانی آمریکایی ـ سوئدی به اسم Plantagon از طرح هایش برای سلسله گلخانه های عظیم بلندی که برای کشاورزی شهری در شهرهای بزرگ تعبیه شده بودند، پرده برداشت.

ground-breaking-first-plantagon-پلانتاگون

در آن زمان، پیشنهاد مزرعه مارپیچ عمودی به نظر خوب آمد و پلانتاگون مراسم پی ریزی و آغاز ساخت اولین مزرعه عمودی را چند هفته پیش در شهر لینکوپینگ سوئد به مرحله اجرا درآورد.

پلانتاگون، اولین مزرعه عمودی در سوئد

دراین گلخانه، گیاهان رشد می کند و سبزیجات تازه می رویند که این حرکت می تواند راه حلی برای کاهش آلودگی در شهر باشد.

پلانتاگون، اولین مزرعه عمودی در سوئد

به نظر می رسد پلانتاگون در طراحی اولیه گنبد متشکل از سطوح هندسی خود برای این برج عظیم هر دو مورد به عنوان ویترینی از گیاهان و هم رشد گیاهان درون آن را در نظر گرفته است.

ground-breaking-first-plantagon-پلانتاگون

نام این ساختمان نمونه «مرکز بین المللی تعالی کشاورزی شهری» خواهد بود و مکانی برای دانشمندان برای آزمایش فن آوری های جدید مورد نظر برای توسعه کشاورزی شهری می باشد.

plantagon02

درون این دیوارهای عظیم شیشه ای، گیاهان در گلدان ها می رویند و سپس به طبقه هایی که در مارپیچ بزرگ مرکزی قرار دارند منتقل می شوند.

plantagon03

همان طور که مارپیچ آرام آرام به سمت پایین می رود، گیاهان رشد کرده و وقتی به پایین رسیدند آماده برداشت هستند.

plantagon04

کود و پس مانده گیاهان برای سیستم های خنک کننده و گرم کننده گلخانه تبدیل به بیوگاز می شوند. خواسته دانشمندان از مزرعه عمودی نه تنها تهیه غذا بلکه کمک به توسعه راه حل های پایدار برای انرژی، گرما و مسئله آب در زندگی شهری می باشد.

plantagon05

پیش بینی می شود که ساخت اولین گلخانه عظیم عمودی ۱۲ الی ۱۶ ماه به طول انجامد.

plantagon06

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳