برخی واژگان مهم و ضروری زبان تخصصی معماری :

 • معماری مصری
 • Egyptian architecture
 • معماری یونان
 • Greek architecture
 • معماری ایرانی
 • Persian architecture
 • معماری کلاسیک
 • Classical architecture
 • معماری رومی
 • Roman architecture
 • روم
 • Rome
 • معماری رومانسکی
 • Romanesque architecture
 • معماری اسلامی
 • Islamic architecture
 • معماری گوتیک
 • Gothic architecture

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳