کلینیک تخصصی طراحی و اجرای برج باغ بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی برج باغ ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

پاویون هلند در نمایشگاه هانور آلمان

گروه جوان هلندی MVRDV ، شانس آنرا پیدا کردند تا پاویون هلند را در نمایشگاه Expo2000 هانور آلمان طراحی و در مدت کوتاهی آنرا اجرا کنند.

به دلیل فاکتورهای توسعه ای که برای کشور هلند در نظر گرفته شده بود. یعنی: فضا، زمین، اکولوژی و کاهش آلودگی هوا – گروه MVRDV پیشنهاد کرد که پاویون می تواند ارائه کننده این مباحث توسعه باشد.

ساختمان مانند یک برج یا یک سازه، برای نمایشگاه جهانی هلند مانند فضائی است که گروه MVRDV  آنرا یک پارک چند سطحی توصیف کرده اند که مرزها را از بین برده و فضا، انرژی و زمان را ذخیره کرده و فراساختاری است که در خود به اکوسیستمی کوچک تبدیل شده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳