استودیو معماری عشق در اتریش به تازگی” پروژه P ویلا “را به اتمام رسانده است.
این ویلا،  دارای دو طبقه است که در یک شیب نسبتا تند واقع شده است.
طبقه بالا شامل فضاهایی از جمله سه اتاق خواب و دو حمام، و طبقه پایین تر میزبان یک دفتر و یک انبار، ورودی جداگانه برای دسترسی است.

Villa Design

 

Villa Design

استفاده از شیب طبیعی در سایت پروژه برای تعریف ورودی

Villa Design

شاخص نمودن مسیر ورودی فرعی به داخل بنا در سطح فوقانی سایت

Villa Design

استفاده از بازشوهای وسیع  و جداره های شفاف برای بهره مندی از طبیعت موجود در سایت

Villa Design

طراحی چیدمان حجمی ساختمان در راستای انرژی سایت و حل شیب تند موجود در آن

Villa Design

راه پله گسترده ای که طبقه فوقانی رابه با باغ واستخر شنا متصل می سازد

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳