فروشگاه Ann Demeulemeester در سئول ؛ ارگانیسم مصنوعی از طبیعت و مهارت

فروشگاه Ann Demeulemeester در منطقه Gangham در سئول توسط استودیوی کره ای Mass طراحی شده . ساختمان دارای نمایی از گیاهان و راه پلۀ داخلی پوشیده از خزه است . این فروشگاه مد برای طراح بلژیکی Ann Demeulemeester ، طبقه همکف ساختمان را اشغال کرده که همچنین شامل یک رستوران و مغازه در زیرزمین می باشد . پیشنهاد طراحی ، تلاشی برای گنجاندن طبیعت تا حد ممکن در ساختمان بود . ساختار از ارتباط خود بین طبیعی/مصنوعی و داخلی/خارجی به عنوان آمیزش به جای رویارویی تعریف می کند .
مـنـــــــبـع : www.dezeen.com

138163450944805269058520114562699_400

13816345094512886553452011868659_400

138163450944895994697020111569949_400

138163450944925364887520114563649_400

13816345094496803696102011286369_400

13816345094517401987102011546199_400

138163450945024487449520112464879_400

138163450945053700423520115367009_400

13816345094483207691302011126769_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳