این تازه شدن در سکوت است دیدن کارهایی که طراح آن هنوز از طریق تجربه با

مدلها و کار با مواد بدون استفاده از کامپیوتر تولید می کند. طراحان هلندی

remy &venhvizen

میخواستند نیمکتی ارگانیک برای دانشجویان طراحی کنند و بسازند که انها با آرامش  از ان

استفاده کنند  که در تضاد با خطوط سخت وخشک ساختمان اطراف آن باشد.

نیمکت صخره ای

Arch2O-Reef-Benches-Remy-Veenhuizen-02

 

 

نیمکت صخره ای

 

 

نیمکت صخره ای

گرداوری: دینا صنیعی

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳