آپارتمان Montmartre توسط گروه معماری SWAN در پاریس طراحی شده که با فضای ۲۵ متر مربعی خود توانسته بیشترین کارآیی را برای ساکنان به ارمغان آورد.
این آپارتمان کوچک پاریسی با استفاده از اسکلت های مکعب مربع و مستطیل تشکیل شده که هر یک از قالب ها به حالت های برجسته و فرورفته در یک دیگر جای گرفته و طراحی شده اند. همچنین هر یک از این بخش ها به دلیل تفکیک پیدا کردن از یکدیگر با رنگ های سفید و قرمز پوشانده شده اند تا سرویس های آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در حین برخورداری از فضای بسیار محدود و کوچک، به صورت کامل نمایان شوند.

بهترین طراحی داخلی برای استفاده بیشتر فضا در آپارتمان کوچک

در واقع هر یک از این بخش و قالب ها مکعب مستطیلی با یک طراحی ماهرانه در هم مخفی شده اند و با رنگ قرمز و سفید خودنمایی می کنند.
ترکیب این دو رنگ به گونه ای صورت گرفته که در زمان تاریکی و کمبود نور کافی می توان بخش های مختلف آپارتمان Montmartre را از یکدیگر تفکیک کرده و آن ها را به درستی تشخیص داد.

 

طراحی داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-swan-gpd-extrusi

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-swan-gpd-extrusi

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-swan-gpd-extrusi

 

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-swan-gpd-extrusi

 

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-plan

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-elevation-01

معماری داخلی آپارتمان Montmartre -swan-gpd-extrusi-elevation-02

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳