مبدل گلخانه ای نیویورک نماد شناسی کشاورزی با هدف ایجاد محیطی برای فراگیری در تمام فصول در غرب هارلم است. هدف اصلی PRAUD جمع کردن عوامل تولید غذا برای چرخه زندگی در ساختمان است و بازدیدکنندگان از این گلخانه می توانند در این فعالیت شرکت کنند.

1

تکنولوژی نوین  (مبدل گلخانه ای)

یکی از موانع کشاورزی در شهرها شرایط اقلیمی آن است. کشاورزی شهری به شرایط آب و هوایی طبیعی آن وابسته است که با استفاده از فن آوری و تکنولوژی می توان شرایط آب و هوایی را برای کشاورزی شهری فراهم کرد.

مبدل گلخانه ای نیویورک نماد شناسی کشاورزی با هدف ایجاد محیطی برای فراگیری در تمام فصول در غرب هارلم است. هدف اصلی PRAUD جمع کردن عوامل تولید غذا برای چرخه زندگی در ساختمان است و بازدیدکنندگان از این گلخانه می توانند در این فعالیت شرکت کنند.

2

در اینجا سیستم مبدلی تعریف شده که محیط های مختلف همانند طبیعت را ایجاد می کند.

 

3

در این ساختمان می توان تولیدات غذایی را برای کل سال در شرایط کشت در آب، مبدل گلخانه ای و کشاورزی خارجی پرورش داد.

 

4

همچنین در این ساختمان فضایی برای آموزش و یادگیری کشاورزی شهری به صورت مستقیم در نظر گرفته شده و افراد می توانند فرآیند را بصورت دسته اول مشاهده کنند.

 

6

مواد غذایی و محصولات این مزرعه پس از تولید و جمع آوری به فروش می رسند و هزینه آنها صرف برنامه های آموزشی می گردد.

 

13

در تابستان فضای باز، برای فروش کالا به کشاورزان و فروشندگان اختصاص می یابد. از دیگر مشخصات این ساختمان شرایط آب و هایی تعبیه شده در آن است.

 

-render-winter-10

 

-render-winter-06

11

12

9

7

 

8

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳