نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

 

مقارن با تحولات عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزۀ تفکر صورت گرفته، معماری نیز دستخوش دگرگونی‌هایی شده است که بازخورد آنرا می‌توان در تعدد سبک‌ها مشاهده کرد. هر تفکر جدید یا نظریۀ علمی تازه موجب ایجاد سبکی نو در معماری شده است. یکی از این موارد، معماری یا سبک دیکانستراکشن است که با حضور خود تغییرات شگرفی را در معماری از لحاظ ساختار و زیبایی‎شناسی ایجاد کرده است.

کتاب نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن در چهار فصل به معرفی این سبک و معماران نامداری همچون زاها حدید، پیتر آیزنمن و فرانک گری که این سبک را در عرصۀ معماری وارد کرده‎اند، می‎پردازد. ازآنجاکه مبانی دیکانستراکشن به‎طور مستقیم از فلسفۀ دیکانستراکشن استخراج شده و به دلیل آشنایی به‎نسبت اندک معماران با فلسفۀ این مکتب، برای استنباط معماری دیکانستراکشن، در فصل اول فلسفۀ دیکانستراکشن و زمینه‎های نظری آن تبیین شده است

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳