طراحی معماری  بهترین مجتمع مسکونی

طراحی معماری  مجتمع مسکونی VM

ساختمان VM جایزه Forum را در سال۲۰۰۶ دریافت کرده است که این جایزه از طرف مجله معماری و طراحی Forum به ساختمانهایی که در شمال اروپا ساخته می شود و بهترین طراحی داخلی را دارد
اهدا میشود.

مجتمع مسکونی VM اولین منطقه مسکونی در جدید ترین قسمت شهر کپنهاگ دانمارک
است که طراحی مجتمع مسکونی از دید بالا (سایتپلان) مجتمع بصورت حروف V و M انگلیسی است.

مجتمع مسکونی VM

 

مجتمع مسکونی VM

 طراحی معماری  بهترین مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی VM

 

تراسهای خصوصی همگی در نمای جنوبی ساختمان تعبیه شده اند و دسترسی تراس روی سقف بوسیله راهروهای مرکزی صورت می گیرد.نمای خارجی ساختمان M از ورقهای آلومینیومی پوشیده شده است.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳