بعضی از کاربردهای آینه در فنگ شویی:

۱) آینه در فنگ شویی انرژی آب را به هم دارد.
۲) آینه ها فنگ شویی به فضا وسعت می‌بخشند
۳) آینه ها در صورت درست قرار گرفتن به عنوان آسپیرین در فنگ شویی می‌باشند.
آینه ها در فنگ شویی می‌توانندبه صورت پر شور جریان انرژی را در هر فضایی تغییر دهند.

کاربرد اینه در فنگ شویی دکوراسیون داخلی

(۴آینه ها احساس تازگی و آرامش می‌بخشند
معمولا ۳ مقوله در رابطه با آینه ها در فنگ شویی وجود دارد:
آینه های معمولی: به وسیله شکل و فرم آنها متمایز می‌شوند(بیضی،گرد،مربع،غیر ه) برای مثال،
یک آینه گرد با یک فرم طلایی می‌تواند در ناحیه جنوبی شرقی هر فضایی در خانه به کار برود.
آینه های مقعر: این آینه ها در بیرون فنگ شویی به کار می‌روند و یک انعکاس وارونه و فشرده به وجود می‌آورند.
آینه های محدب: کیفیت های حفاظتی دارند، و به عنوان چشم نگهبان عمل می‌کنند. در بیرون فنگ شویی استفاده می‌شوند،
اگر چه می‌توانید در درون هم آنها را استفاده کنید، به ویژه اگر دارای فرم خوبی باشند.

کاربرد اینه در فنگ شویی دکوراسیون داخلی

 

بهترین نواحی در  فنگ شویی خانه برای استفاده از آینه ها:
۱)شرق(خانواده و سلامتی)

۲)شمال(شغل و گذر در زندگی)

۳)جنوب شرقی(ثروت و دارایی)

مکان هایی در فنگ شویی که نباید آینه را در آنجا قرار داد:
۱)جنوب(شهرت و آوازه)

۲)روی دیواری که به طرف درب اصلی می‌باشد.

۳)روی دیواری که به طرف تختخواب می‌باشد.

آینه ها دارای ویژگی فوت و فن، دانش بشری و نوع بشری زیبا می‌باشد.
از استفاده های حفاظتی تا انعکاس و…. انسانها قرن هاست که از آینه ها استفاده می‌کنند.
فکر می‌کنید که ریشه آینه در کجاست؟ البته از نگاه کردن ما به آب شروع شده است.
آب آرام، عمیق و پاک همیشه به عنوان انعکاس هر چیزی بوده است.

دینا صنیعی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳