مترو شهر استکهلم در سوئد

در طراحی دکوراسیون مترو شهر استکهلم تقریبا در هر ۱۰۰ایستگاه مترو این شهر هنرمندان اثاری را پدید آورده اند و مترو را به یک گالری بزرگ هنری تبدیل کرده اند .ایستگاه مرکزی که توسط الوف اولتوت در دهه ۷۰میلادی طراحی شده ، شبیه غاره تاریخی است و دیوار های آ نیز با نقاشی هایی آراسته شده است.

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

 

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

 

طراحی معماری و دکوراسیون مترو

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳