گروه مهندسین ایران معماری

یکی از فعالیت هایی در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت نمونه های مشابه در پروژه های معماری است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

بیمارستان زنان سلطنتی جدیدترین بیمارستان دولت استرالیا است که ، تمرکز بر روی ارائه خدمات پزشکی به طور خاص برای زنان است. A Public Private . مشارکت عمومی خصوصی ، پروژه کارآمد ، معاصر ، نوآور و سازگار با محیط زیست ، طراحی  است و اجازه می دهد تا با حداکثر انعطاف پذیری به فعالیت بپردازد.

رویکرد برنامه ریزی ابتکاری است منطقی و سازمان یافته ، ارائه امن ، مراقبت از بیماران موثر است. . دو بال با موقعیت مرکزی از لابی ، آسانسور و پله ها برای پیدا کردن راه آسان پیوست.   . صفحات طبقه و شبکه های ساختاری برای پوسته قابل انعطاف و دپارتمان اشغال می شود.  . ایجاد شبکه بندی انعطاف پذیر برای رفع نیازهای فعلی و پیش بینی و توانایی برای پیکربندی مجدد با اختلال کم است.

تعداد نوآوری های زیست محیطی شده اند ، از جمله جابه جا یی تهویه مطبوع به بخش بستری با هوا ۱۰۰ ٪ تازه ، ارتفاعات پوشیده هوشمندانه با ابعاد استاندارد و استفاده از جرم اینرسی حرارتی (فلش صفحات کف / تهویه طبیعی / بهینه نور طبیعی).

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳