Citylight’ ایده مفهومی جالبی است که به روشنایی معابر شهری کمک زیادی خواهد کرد. در این ایده وسایل ورزشی که در پارکها و سایر اماکن عمومی وجود دارند به وسیله ای جهت تولید برق و روشنایی تبدیل می شوند.  به این ترتیب با ورزش کردن مردم، انرژی جنبشی آن به الکتریسیته تبدیل شده و منجر به تولید انرژی مورد نیاز لامپ LED این چراغها میشود. این ایده و طراحی  نوآورانه و جالب کمک زیادی به روشنایی معابر و اماکن عمومی با صرف کمترین هزینه و منابع خواهد کرد.

طرح مفهومی چراغ معابر شهری

 

 

طرح مفهومی چراغ معابر شهری

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳