شروع مراحل طراحی  تا اجرای پروژه

۱) طرح مسئله

به عبارت دیگر:موضوع طراحی چیست که توسط کارفرما در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی مطرح میگردد

۲) تحلیل و برسی

که شامل مواردی از قبیل

 

 

۱= اقتصادی-سیاسی

اقتصاد یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذاری در چگونگی پیشرفت روند ساخت پروژه محسوب میشود و در مواردی هم بر روی نوع طراحی پروژه تاثیر عمیقی میگذارد.

۲= اجتماعی-فرهنگی

ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه که قرار است در ان پروژه طراحی شده جانمای گردد تاثیر فراوانی در طیف طراحی ان پروژه خواهد داشت به نحوی که معمار قبل از طراحی باید به برسی فرهنگ و اداب و رسوم ان جامعه پرداخته و چکیده ای از مشخصه های اصلی فرهنگ ان جامه را در پروژه طراحی شده بگنجاند

بعنوان مثال طراحی یک پروژه مسکونی در کشور ایران با فرهنگ اسلامی با طراحی در یک کشور اروپای با فرهنگ کاملا متفاوت مطمئنا الزامات طراحی متفاوت را میطلبد

۳= عوامل محیطی

شامل ۱* اقلیم: در بحث اقلیم محمترین مورد تحلیل سایت است که با توجه به وضعیت زمین-تابش خورشید-بادهای وزیده و غیره در جهت گیری پروژه در سایت و نحوه طراحی طراح تاپیر انگار ناپذیری دارد

۲* بوم گرایی:استفاده از مصالح بومی طراحی بهینه و سبز از موارد مهم در طراحی معماری یک پروژه است

۴=فناوری و تکنولوژی

فناوری و تکنولوژی ساخت و پیشرفت صنعتی در یک جامعه تاثیر فراوانی در طراحی و اجرای یک پروژه در ان جامعه دارد به عبارت بهتر با پیشرفت تکنولوژی ساخت معمار میتوتند به ایده های طراحی فراتر از معماری سنتی که در ذهن دارد برسد.بدونه فناوری اجرای بسیاری از پروژه های مورد نیاز جامعه امروزی امکان پذیر نیست و یا در صورت اجرا بسیار زمان بر و از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود

۴)ارائه طرح طراحی شده توسط معمار یا گروه معماری

در این بخش طراحان-معماران و تئورسیان های معماری نظریات متفاوتی در نحوه طراحی پروژه دارند که به مواردی از انها در این مطلب اشاره میگردد که در تمام انها توجه به موارد اشاره شده در بالا امری الزامی و حیاتی است.

۱*طراحی بر اساس یکی از سبکهای معماری

۲*استفاده از یک روند هوشمند برای تحلیل ترکیب و طراحی

۳*رسیدن تصادفی به طراحی ایده ال با استفاده از روش ازمایش و نتیجه گیری(ساخت ماکتها یا مدلهای رایانه ای بسیار برای رسیدن به طرح اصلی)

۴*استفاده از گانسپ در طراحی پروژه

۵) اجرای پروژه

در این مرحله اقتصاد و فناوری و تکنولوژی ساخت بیشترین تاثیر را در روند اجرا و پیشرفت پروژه دارد

و همچنین استفاده از نیروهای متخصص الزامی و تاثیر گذار است

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳