زبان عمومی :
Absolutely Essential words 504
Essential words for the TOEFL
زبان عمومی کارشناسی ارشد – مهرداد امیری جلد ۱ و ۲ ( انتشارات پوران پژوهش )
زبان عمومی برای داوطلبان کارشناسی ارشد – بابک رستمی قراگزلو
لغات ضروری آزمون کارشناسی ارشد – بابک رستمی قراگزلو
جزوه زبان عمومی پارسه
زبان انگلیسی متوسط تا پیشرفته ( سازمان سنجش آموزش کشور )

زبان تخصصی :
فرهنگ تصویری دی کی چینگ
زبان تخصصی معماری – شبنم خلیل پور ( انتشارات عصر کنکاش )
انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر فرهادی
انگلیسی برای دانشجویان معماری – دکتر رستگارپور
زبان تخصصی معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشکاهی دانشگاه تهران )

 

” دروس فنی “

۱ . تنظیم شرایط محیطی :
مبانی فیزیک ساختمان” ۲ “( تنظیم شرایط محیطی ) دکتر زهرا قیابکلو
روشنایی روز – شاهین حیدری
اقلیم و معماری – مرتضی کسمایی ( انتشارات خاک )
راهنمای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
طراحی اقلیمی – وحید قبادیان
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران – وحید قبادیان
جزوه تنظیم شرایط محیطی – دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران )
جزوه تنظیم شرایط محیطی – شاهین حیدری ( دانشگاه تهران )

۲ . تاسیسات مکانیکی و الکتریکی :
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطاندوست
فیزیک ساختمان “۱ “( آکوستیک ) – دکتر زهرا قیابکلو
جزوه تاسیسات مکانیکی – حاج سقطی ( دانشگاه علم و صنعت )
جزوه تاسیسات مکانیکی – محمدرضا سلطاندوست
جزوه تاسیسات الکتریکی – دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران )

۳ . عناصر و جزئیات ساختمان :
نشریه ۵۵عناصر و جزئیات ساختمان – سید جواد طباطبایی ( انتشارات عصر کنکاش )
عناصر و جزئیات ساختمان – سید محمد حسن کزازی ( انتشارات پوران پژوهش )
آیین نامه ۲۸۰۰
فناوری های نوین ساختمان – مولف : دکتر محمود گلابچی – دکتر حامد مظاهریان

۴ . شناخت مواد و مصالح ساختمان :
فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان – دکتر محمود گلابچی ، دکتر کتایون تقی زاده ، دکتر احسان سروش نیا
مصالح ساختمانی – سام فروتن

۵ . ایستایی و سیستم های ساختمانی :
درک رفتار سازه ها – فولر مور ، ترجمه دکتر محمود گلابچی
استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری – دکتر محمود گلابچی
مقاومت مصالح کارکردی – دکتر محمود گلابچی
طراحی لرزه ای برای معماران – اندرو چارلسون – دکتر محمود گلابچی ، دکتر احسان سروش نیا
فناوری های نوین ساختمان – مولف : دکتر محمود گلابچی – دکتر حامد مظاهریان
ساختمان ها چگونه عمل می کنند – ادوارد آلن ، ترجمه دکتر محمود گلابچی – کتایون تقی زاده
معماری دیجیتال – مولف : محمود گلابچی ، حسین باستانی ، علی اندجی
سازه در معماری – ماریو جورج سالوادوری ، ترجمه دکتر محمود گلابچی
سازه به مثابه معماری – اندرو چارلسون – دکتر محمود گلابچی ، دکتر احسان سروش نیا
ساختمان های فولادی برای معماران – محمود گلابچی
ساختمان های بتنی برای معماران – محمود گلابچی
پوسته ها و سازه های ورق تاشده – محمود گلابچی ، کتایون تقی زاده
سیستم های ساختمانی آینده – مارتین پاولی ، ترجمه محمود گلابچی
معمار + مهندس = ساختار – ایوان مارگولیوس ، ترجمه دکتر محمود گلابچی
فناوری نانو در ساختمان و معماری – مولف : دکتر محمود گلابچی ، دکتر کتایون تقی زاده ، دکتر احسان سروش نیا
جزییات ارتقا دهنده معماری – ترجمه : دکتر محمود گلابچی ، دکتر احسان سروش نیا
پل های ایران و جهان – دکتر محمود گلابچی ، متین علاقمندان
سازه های ساختمان بلند – ولفگانگ شولر – ترجمه : حجت الله عادلی
سازه های مشبک فضایی – جان چیلتون – ترجمه : دکتر محمود گلابچی
مبانی طراحی معماری ، تحلیل و اجرای سازه های فضاکار – مولف : دکتر محمود گلابچی
مبانی سازه برای معماران – دکتر محمود گلابچی – دکتر کتایون تقی زاده

” تاریخ و مبانی نظری معماری “

۱ . تاریخ معماری اسلام و ایران :
سبک شناسی معماری – دکتر محمد کریم پیرنیا
معماری اسلامی ایران – دکتر محمد کریم پیرنیا
معماری ایرانی – معماریان
تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی – محمد یوسف کیانی ( انتشارات سمت )
معماری ایران – آرتور پوپ
معماری اسلامی ایران – محمد یوسف کیانی

۲ . تاریخ معماری جهان :
معماری جهان – ابراهیم زارعی
معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( بخش های معماری جهان )
از زمان و معماری – منوچهر مزینی
هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ( بخش های معماری )

۳ . تاریخ معماری معاصر غرب :
معماری معاصر غرب – وحید قبادیان
معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( بخش های معماری معاصر )
تاریخ معماری و شهرسازی قرن ۲۰ – دکتر لادن اعتضادی

۴ . معماری معاصر ایران :
معماری معاصر ایران – امیر بانی مسعود
جزوه معماری معاصر – دکتر کامل نیا

” درک عمومی معماری “

زیبایی شناسی در معماری – یورگ گروتر، ترجمه جهانشاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )
مشق عشق – دکتر عیس حجت ( انتشارات دانشگاه تهران )
معماری : فرم ، فضا ، نظم – فرانسیس دی کی چینگ ، ترجمه : زهرا قراگزلو
درک عمومی معماری – علی عسگری ( انتشارات عصر کنکاش )
بوطیقای معماری ۱ و ۲ – محمدرضا آی ( انتشارات سروش )
حس وحدت – نادر اردلان – لاله بختیار ( انتشارات خاک )
درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ع‍م‍اری‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ – ابراهیم زرگر
آفرینش نظریه معماری – جان لنگ

” درک عمومی معماری منظر “

پارادایم های پردیس – دکتر آزاده شاهچراغی ( جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران )
باغ های ایرانی – غلامرضا نعیما
طراحی و احداث فضای سبز – غزاله روحانی
پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز – علیرضا آریان پور
نشریه اینترنتی منظر : www.manzar.ws
جزوه معماری منظر دکتر لادن اعتضادی
جزوه معماری منظر دکتر متدین
جزوه معماری با طبیعت در گذر زمان هما بهبهانی

” منابع معماری منظر سال “

طراحی با طبیعت – یان مک هارگ – ترجمه : عبدالحسین وهاب زاده
جزوه درسی قابلیت های طبیعی فلات ایران – دکتر حسن تقوایی
جزوه تاریخ معماری منظر – دکتر لادن اعتضادی
جزوه باغ سازی ایرانی – مهندس شیبانی
مقاله باغ های صفوی اصفهان ( باغ های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهر ) دکتر مهوش عالمی
پرسپکتیو ، نوشته : ژوزف دو آمه لیو – ترجمه : عربعلی شروه
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی – نشریه شماره ۲۸۱
راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه – دکتر محمد جواد ثقفی
بادخان ملاحظات کالبدی باد در ساختمان – دکتر محمد احمدی نژاد
درختان و درختچه های ایران – ولی الله مظفریان
جزوه کلاسی مهندس خراسانی زاده
ویژگی های تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسلامی – احمد اشرف

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳