کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

مجموعه ی چند منظوره GL31

مترجم : پیام صلاحی نژاد

تیم طراحی : Pascal Arquitectos

به نقل از معماران پروژه : به خاطر ارزش زمین و فشاری که از سوی کارفرمایان مبنی بر حداکثر بهره برداری از هر قسمت زمین برما وارد بود ، مجبور شدیم تا فکر کنیم و فضای معماری جدیدی را پدید آوریم ، که در آن فضاسازی یک نتیجه باشد نه هدف اصلی طراحی .

جایی که همه چیز به یک ابرمتن (hyper text ) سه بعدی بدل میشود ، بیشتر چیزی شبیه به سودوکو است که با قرار گیری فضاها در کنار یکدیگر ، نحوه ی جاگیری ستون ها برای کاربردی تر کردن فضای پارکینگ ، نحوه ی قرارگیری تأسیسات و تلاش برای جایگیری مناسب هر چیزی در همه جهات مشخص میشود و دیگر برای آفرینش معماری فضای کمی باقی میگذارد .

GL31 به خاطر شکل بی قاعده ی طرحش حتی پیچیده تر هم بود : ورودی در یک خیابان و خروجی در خیابان دیگر واقع شده است ، دو ورودی هم برای دسترسی پیاده دارد ، میزان فضاهای داخلیی که به خاطر عدم دسترسی به خیابان باقی میمانند را نیز باید به مجموعه ی این پیچیدگی ها اضافه کرد .

اینها همه چالشهای معماری بودند که باید در بحث عملکرد و فضاهای تجاری حل میشدند . خوشبختانه در نهایت این آپارتمان های درون گرا به سبب دوری از آلودگی صوتی خیابان و ایجاد محیط اجتماعی غنی در میان خود ، با وجود همه ی چالش های پیش رو پایان خوشی داشتند

ما در دنیای معماری تمایل داریم تا اینگونه فکر کنیم که : پروژه ی ایده آل و آنهایی که به ما مجال بیشتری برای خلاقیت میدهند ، آن دسته از پروژه هایی هستند که در محیط های بزرگ جای میگیرند و هیچ نوع محدودیتی ندارند .

ما در پروژه مان به این محدودیت ها به  چشم چالش هایی برای بروز خلاقیتمان نگاه کردیم .

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳