نمایشگاه و پاویون خرده فروشی در غار Postojna

نمایشگاه و پاویون خرده فروشی در داخل غار Postojna ، اولین طراحی ساختمان اداری پست زیرزمینی در جهان است . هدف از طراحی این پروژه نمایشگاه  ، نوسازی پاویون در سالن کنسرت بود . طراحی معماری این نمایشگاه و پاویون در دو بخش انجام شده .بخش پاویون یک منطقه شفاف و گذرپذیر با چهار ورودی و خروجی است که در داخل یک حجم طولی به شکل حرف S طراحی شده ، در نتیجه دیوار سالن زیرزمینی را منعکس می کند . طراحی معماری حجم به شیوه ای ساخته شده که جریان بازدیدکنندگان را هدایت کرده و نقاط ورودی و خروجی را نشان می دهد .

نمایشگاه  خرده فروشی

 

نمایشگاه  خرده فروشی

بخش خدمات بازسازی شده ساختار ، نواحی خدمات و امکانات بهداشتی جدید برای بازدیدکنندگان غار Postojna را فراهم می کند . عملکرد فضای داخلی ساختار به عنوان یک فضای یکنواخت و انعطاف پذیر عمل می کند .

 

نمایشگاه  خرده فروشی

حجم نمایشگاه و فضای خرده فروشی به عنوان یک فرمت از سالن در سراسر کل ارتفاع داخلی شفاف است . هدف از این پروژه ، نوسازی پاویون در سالن کنسرت بود . کل ساختار به حداکثر ابعاد درساختار تخریبی موجود ساخته می شود در حالی که ساخت و ساز غار زیرزمینی نیاز به استفاده از مصالح ساختمانی غیر ارگانیک مناسب برای چنین شرایطی دارد .

 

نمایشگاه  خرده فروشی

 

 

نمایشگاه  خرده فروشی

 

 

نمایشگاه  خرده فروشی

 

نمایشگاه  خرده فروشی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳