مقدمه

در آشوب برگ ریزان پاییزی
و ازدحام عصیان زده ی پر حرارت رنگها
سال های روبه آینده را می نگرم
که از پس هر لحظه و ثانیه اش
خلقتی بشکوه در دستانم موج خواهد زد.

نه رویا میبینم ، نه خیال ناباورانه
سالیان بارآورد رازی که
انتهای خاموش هر جاده اش
ابتدای راه نپیموده ی من خواهد بود.

راه باز و افق روشن است و مقصد دور نیست.قدم های استوار و مطمئن،دوری راه را نزدیک و سختی آن را آسان میکنند.ایمان به صحت راه ،باور به درستی مسیر و اعتماد به خود،به توانایی ذهن و اندیشه و به قوت دست های خود،اصول قدم زدن و تنفس کردن در کوچه پس کوچه های هنر،به خصوص و به خصوص در طراحی سریع (اسکیس) می باشد.راه هرچه سخت باشد -که نیست-رسیدن به هدف،همان قدر شیرین و لذت بخش است.همچون سفری صعب برای دیدار عزیزی ،یاری،معشوقی که سختی اش به چشم نمی آید و خس و خاشاک بین راه،مانع رسیدن نمی شود :
در بیابان گر به شوقه کعبه خواهی زد قدم                                            سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
اسکیس یا طراحی سریع با دست،اجمالی از یک منظر یا ساختار یک حجم است که در عین موجز بودن،شامل تمام زوایا،پستی بلندی ها و سایه روشن های آن نیز می باشد و به دست نمی آید مگر با نگاهی دقیق،نافذ و موشکاف.برای طی طریق و رسیدن به قله های موردنظر در اسکیس به طور اعم،و در اینجا برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد به طور اخص،گام هایی را باید پیمود و نکاتی را باید دانست و رعایت کرد که در عین سادگی و سهولت شان،بسیار مهم ،حساس و دقیق می باشند.سوای استعداد و توانایی ذهنی که امری حیاتی برای قدم نهادن به این راه وموفق شدن در آن می باشد،عامل اصلی و مهمتر از آن داشتن اعتماد به نفس بالا به خود و توانایی های خود و بعد در راستای آن ، تمرین ومممارست بسیار و خستگی ناپذیر است ؛زیرا عدم اتکا به نفس ،مانع اقدام و شروع به طراحی می شود و راه،شروع نشده کور و در نطفه خفه میگردد و نداشتن تمرین مدام نیز ادامه مسیر را مشکل و امکان پیشرفت را محدود وکم می کند.
از تجربه ای که در طول سالیان تدریس کسب کرده ام به این نتیجه و دریافت رسیده ام که :
دانشجویان به دلیل عدم آشنایی کافی و نداشتن شناخت صحیح از اسکیس،توانایی پیاده کردن آموخته ها ،اطلاعات و دیدگاه هایی را که در طول تحصیل به دست آورده اند به صورت گرافیکی و علمی روی شیت هایشان نداشتند یا ندارند و دلیل این ناتوانی،ترس و واهمه از سفیدی گسترده و خالی بودن فضای کاغذشان بوده و هست.

در کتاب حاضر و پیش رو ، سعی بر این داشته ام تا در روند آزمایشی که پیش گرفته ام به افزایش اعتماد به نفس و کوشایی دانشجویان کمک کرده و را هشان را هموارتر کنم ،تا آنان نیز شایستگی ها و توانایی های خود را در آزمون های کنکور و اسکیس های کلاسی دانشگاهی شناخته و بروز دهند.
به هیچ وجه در این نوشتار قصد ندارم آموزش اسکیس را امری دشوار توصیف نموده و سخت جلوه دهم .سعی ام بر آموزاندن روش های آسان و گام به گام است برای آشنا کردن دانشجویان با چهره ی واقعی اسکیس وآموزش و تقویت الهام گیریشان از محیط پیرامون و طبیعت و نقد و بررسی آن،که عمده این روش آموزشی بر همین امر استوار است.
روش آموزش اسکیسی که پیش رو دارید ،پیرو متد آموزش مدرسه ای بوزار فرانسه بوده است که در دانشکده های معماری ایران نیز پیروی شده و جز روند آموزشی آنها بوده و هست.آموزش اسکیس در این روش علاوه بر تربیت چشم و دست وهمراهی شان برای خلق یک اسکیس موفق،به نحوه ی انتقال معماری از ذهن به واقعیت،کمک های شایانی میکند و نیز علاوه بر کسب مهارت در ترسیم پرسپکتیوها و تناسبات صحیح،نوع نگاره و نحوه دیدن دانشجویان به واقعیت ها نیز تغییر می کند.
قابل ذکر است که گفتن و نوشتن درباره فنی کاملا عملی ،سهل نیست که دشوار نیز هست،چرا که باید با تمام وجود این فن و حرفه را حس و لمس کرد تا بتوان مقصود را کسب نمود و به هدف رسید. وقتی سخن از بی نهایت ترکیب و فرم بصری با اصول واقعی و متناسب در معماری است و شناخت رویاروی طبیعت که بزرگترین استاد انسان است و چهره واقعی آن،دیگر تئوری و حرف و کلام،کاری از پیش نمیبرد.
و آخر این که : کتاب حاضر سعی بر آن دارد تا کلیدی راه گشا باشد برای اسکیس زدن با اعتماد به نفس زیاد و با دیدی نافذ ،موشکاف، عمیق و با دستی بدون تزلزل ،محکم وقوی ، شما در همراهی گام به گام با این کتاب آموزشی از خطوط ساده ابتدایی تا بخش های اساسی و بحث های کلیدی و نکات مهم آن در رابطه با اسکیس وطراحی دست آزاد،به نتایج چشمگیر وموفقیت های بی پایانی خواهد رسید و موفقیت شما آرزوهای من است.
آرتورامید آذری ( زمستان ۸۵)

 

بخش اول : تکنیک های راندو

مفهوم خط
خطوط تاثیرات روانی خاص خود را دارند : خط صاف و افقی چشم را نوازش میدهد،خط شکسته و زاویه دار حالت ترس و احتیاط را تداعی می کند،خط مورب حس افتادن و نگرانی و خط مواج حس دریا و حرکت های موجی را تداعی میکند، خط عمودی نگاه را به طرف بالا می برد.

ایجاد هاشور و بافت

با ایجاد هاشورمی توان بافت های مختلفی را ایجاد کرد،بافت و جنسیت اجسام در رنگ آمیزی و ایجاد حجم و چگونگی سایه روشن تاثیر زیادی دارد.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

 

انواع برگ ها

اهمیت به برگ در اسکیس،متناسب با زمان و فضای اسکیس می باشد،می توان برگ ها را با خطوط لرزان و منحنی کشید.

 

انواع درخت در پلان
در کشیدن پلان درختان از یک مقیاس استفاده نمیکنیم، دو دید در پلان درخت وجود دارد،یکی دید مقطعی که در برش آن تنه و شاخ و برگ دیده می شود و دیگری درختان به شکل چتری و محیطی تجسم می شوند.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

انواع درخت
ابتدا تمرین میکنیم درختان را به صورت محیطی ببینیم،به اشکال و فضاهای خالی میان شاخ و برگ توجه میکنیم ،برای کشیدن شاخه ها از ابتدا تا انتها باید توجه داشته باشیم که هر چه درخت به انتها نزدیک میشوند نازکتر ترسیم میشوند.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

نمایش فیگور
آدم ها در طرح به صورت گروه های کوچک ،عاملی برای نمایش مقیاس طرح می باشند و تصویر آدم علاوه بر پر کردن فضاهای داخلی و محیط به ساختار،جنبه واقعی می بخشد.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

آسمان
با ترسیم آسمان مناسب،بنا واضح تر و گویاتر نمایش داده میشود و به نسبت حجم بنا ،نوع خط آسمان را انتخاب می کنیم.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

 

آب
اغلب برای کشیدن آب از خطوط موجی شکل استفاده میکنیم و در موقع کشیدن فواره یا آبشار باید وجود باد را حس کرد و با منحرف ساختن آب و پخش آن این حس را تداعی کرد.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

سنگ
به مراحل شکل گیری طرح سنگ توجه کنید و از روی آنها با روند شکل گیری با دقت طراحی کنید،از روی آنها از جهات مختلف طراحی کنید.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

 

کوه
ترسیم کوه نرم با خطوط منحنی در یک جهت میسر میگردد ولی کوه خشن با خطوط شکسته ترسیم می شود.

آموزش اسکیس www.arturarch.com
نشان دادن مصالح
سنگ فرش سطوح در کنا درختان به طور ترکیبی در سایت پلان حائز اهمیت می باشد.
سنگ : اغلب در سنگ فرش های پیاده رو بکار می رود.
آجر : در رنگ بندی های گرم فضای محوطه را گرم و محسوس نشان می دهد.

آموزش اسکیس www.arturarch.com

بافت سنگ فرش
با توجه به نوع رفت و آمد عابران پیاده تعیین می شود : سطوح برجسته برای رمپ ها و اطراف آب نماها ،سطوح ناهموار برای جلب توجه عابران پیاده .

آموزش اسکیس www.arturarch.com

پرسپکتیو
تفاوت انواع پرسپکتیو در حالت قرار گرفتن اشیا یا حالت قرار گرفتن آنها در محیط است.

پرسپکتیو یک نقطه ای :
در فضای پرسپکتیو یک نقطه ای تمام خطوط موازی که از چشم ناظر دور می شوند در یک نقطه دور یکدیگر را قطع میکنند که به آن نقطه گریز می گویند.

پرسپکتیو دو نقطه ای :
این پرسپکتیو دارای دو نقطه گریز می باشد و دو دسته خطوط موازی که از چشم ناظر دور می شوند در دو نقطه گریز به هم می رسند.

37jpg

ترسیم دیاگرام
قبل از ترسیم و طراحی معماری ابتدا باید از طریق یک سری دیاگرام،روابط فضاها را پیدا میکنیم ،در دیاگرام ها از علائمی چون دایره و فلش استفاده میکنیم و در ترسیم دیاگرام ها از کل به جز میرسیم.

40jpg

ترکیب بندی در درختان
ترکیب بندی درست آن است که هر چیز مکان ویژه و موقعیت هدفمند داشته باشد.

ترکیب چند عنصر محیطی
• درخت به عنوان پلان اول در ترکیب بندی مطرح شده است.
• با تاکید نور و ایجاد سایه انعکاس محیط در آب دیده می شود.

45jpg

 

 

بخش دوم : باغ های ایران

توجه به شناخت باغ های ایران به عنوان یک هویت ملی،گام های موفقیت در این روند طراحی می باشد.در باغ های ایران از فضاهای زنده و پویای طبیعت همچون آب،درختان و جایگیری عمارت هایی همچون کوشک ها و نحوه ترکیب و چیدمان آنها در سایت استفاده می شده است.در این بخش نکات مهم باغ های ایران قرار داده شده است تا دانشجویان با پیدا کردن دید عمیق نسبت به این هویت معماری از آنه به نحو مطلوب استفاده نمایند.

باغ ارم شیراز

آموزش اسکیس www.arturarch.com

 

نقش آب در منظر
یکی از مشخصه های مهم باغ ایرانی تمایل به آب بوده است و در تمام باغ های ایران از آب به عنوان محور اصلی طراحی استفاده کرده اند .

آبنما
به جوی هایی گفته می شد که برای منظره دادن به آب و جبران خشکی مناطق مورد استفاده قرار می گرفت.

53 jpg
استخر و حوض
در جلوی کوشک اصلی باغ ها معمولا استخری ساخته می شد و شکل این استخرها مربع،مستطیل بوده است.
نهر و جوی
آبها به نهرها و جدول های فرعی جریان پیدا میکند و بر اساس گذر آب و تقسیم بندی باغچه ها محورهای اصلی و فرعی بوجود می آید.
آبخوری
امروزه در پارک ها،آبخوری احداث می شود که همان نقش مکینه را دارد که باید بیرون از پیاده رو جایگزین شود.
نقش درخت در منظر
درخت سرو و نخل درخت های محبوب ایرانیان می باشند ودر گوشه های باغ،درختان توت،مو و انجیر کاشته میشد.
درختان کنار جوی ونهر
در دو طرف جوی مسیر اصلی باغ ،درختان سرو،کاج و شمشاد می کاشتند و در اطراف جوی از درختان بلند استفاده می شد.
درختان خزان پذیر
در بین درختان همیشه سبز،درختان خزان پذیر مورد استفاده قرار می گرفت تا تغییر فصل ها حس شود.
مفهوم فضا در منظر
فضاها در باغ بر اساس معیارهایی چون مقیاس فضاها و ویژگی های کالبدی امکان پذیر است و فضاهای اصلی باغ مانند سردر خانه،کوشک شاه نشین از فضاهای منظر محسوب می شوند.

کوشک
کوشک همان کیوسک است و آن را در راستای محور اصلی،بنا میکردند و موقعیت از مرکز زمین تا انتها قابل تغییر بوده است .

70jpg
مبلمان شهری
اثاثیه و تجهیزات خیابانی در هویت بخشیدن به محوطه برای ایجاد یا اصلاح فضاهای شهری کمک موثری می کنند.
فیگور در فضا
در باغ ایرانی انسان جزئی از فضا محسوب می شده است و در باغ ایتالیایی انسان از بالا نظاره گر باغ بوده است.

78jpg
نقش ساختار زمین در منظر
سازگار ساختن محیط شهر با طراحی از ارکان اصلی طراحی است،در طراحی توجه به ایجاد شرایط آسایش افراد استفاده کننده مهم می باشد و مهمترین عامل اصلی طراحی در زمین توجه به نوع شیب زمین می باشد و اختلاف سطح ها در زمین های شیب دار با پلکان و رمپ به یکدیگر متصل می شوند.

 

81jpg

همجواری زمین با آب های ساکن
در طراحی زمین های منتهی به آب های ساکن توجه به پوشش گیاهی اهمیت پیدا می کند و هر چه عمق آب بیشتر باشد ،گیاهان ظریفتر می شوند.82jpgبخش سوم : گام های طراحی


در این روند آموزشی ،توجه به شناخت عناصر و قوانین مهم اولیه در طراحی ،مد نظر مولف است و مولف این روش آموزش طراحی را در ۱۱ گام یا بخش زیر به طور گرافیکی آموزش داده و تحلیل می کند.

اقلیم
تجزیه تحلیل مکان طراحی
ترسیم دیاگرامی فضاها
هندسه در طراحی سایت
خط آسمان
استفاده از عناصر محیطی در طرح
انتخاب دید مناسب برای پرسپکتیو
تعیین جایگاه پرسپکتیو
توجه به جزییات در طراحی
ترکیب بندی
توجه به دسترسی ها

اقلیم
در طراحی اقلیمی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است : توجه به باد مزاحم،تابش نورخورشید برای جذب انرژی،تهویه طبیعی،گیاهان

85jpg
تجزیه تحلیل مکان طراحی
در طراحی منظر سعی می کنیم مکانی که قرار است آن را طراحی کنیم خوب بشناسیم و باید توجه داشته باشیم که بهترین دید را در راس طراحی قرار دهیم،پرداختن به محیط اطراف سایت خیلی مهم می باشد و نباید طراحی را محدود به سایت کنیم.
ترسیم دیاگرامی فضاها
مرحله بعد دیاگرام ها را رسم می کنیم و فضاهای مثبت ومنفی را در طرح مشخص میکنیم.
لکه گذاری را شروع میکنیم و بر حسب اهمیت هر فضا،لکه های کوچکتر و بزرگتر ترسیم می شوند.
روابط و عملکردهای موجود در سایت را مشخص می کنیم.
اهمیت فضاها را طبق دیدهای مهم در منظر،اولویت بندی می کنیم.

88jpg
هندسه در طراحی سایت
محورهای اصلی و فرعی با درک هندسه در سایت تفکیک می شوند و پس از درک هندسه سایت حتی عناصر محیط مثل درختان و سنگ فرش ها طبق یک هندسه پیش می روند.

91jpg
خط آسمان
در تلفیق سایت با نما توجه به خط آسمان بسیار مهم می باشد و به بیننده کمک میکند تا از مقیاس بنا برداشتی متعادل داشته باشد.
استفاده از عناصر اصلی منظر در طرح
باید از عناصر منظر به دقت استفاده کرد تا هریک از فضاها پاسخگوی عملکرد خود باشند و یک مقطع جزیی می تواند اهمیت به اختلاف سطح در طراحی را به وضوح نشان دهد.

94jpg
انتخاب دید مناسب برای پرسپکتیو
نوع پرسپکتیوها در طراحی منظر به نسبت بیان موضوع انتخاب می شوند،دید پرنده برای نشان دادن دید سایت بکار می رود که با آن میتوان سایت مجموعه را به زیبایی نشان داد .

95jpg
تعیین جایگاه پرسپکتیو یک نقطه ای در منظر
در ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای انتخاب مناسب ترین دید،اصلی ترین گام برای رسم پرسپکتیو می باشد ودید ناظر در ترسیم این نوع پرسپکتیو حائز اهمیت است و از پرسپکتیو یک نقطه ای برای نشان دادن فضاهای داخل در محوطه ها استفاده می کنیم .

99jpg

توجه به جزییات در طراحی
مقیاس و تناسب در طراحی منظر بسیار مهم می باشد و همیشه باید توجه داشته باشیم که برای انسان طراحی میکنیم،بنابراین مقیاس انسانی برایمان مهم می باشد.

102jpg
جزییات اجرای پله در محوطه
پله گرانیت
پله سنگی یا بتنی
جزییات هدایت آب

103jpg
ترسیم جزییات هدایت آب می تواند به ما در اجرای طرح کمک کند،در گذشته آب قنات ها به صورت زیر هدایت می شدند و به حوض اصلی شهر انتقال پیدا می کنند.

104jpg
جزییات فضای پیرامون درخت در پارک
توجه داشته باشیم که همیشه شیب مجاز برای هدایت آب باران در نظر می گیریم.

106jpg

ترکیب بندی
هر یک از المان های موجود در سایت در شکل گیری کلیت طرح موثر می باشند،نتیجه ترکیب بندی؛وحدت نظم و هماهنگی چشم نواز می باشد.
قوانین خاصی برای کسب مهارت وجود ندارد فقط توجه به چند اصل زیر حائز اهمیت است :چهارچوب و قالب طرح،شکل زمینه،توجه به شکل و سنگینی کار،استفاده از تغییر مقیاس و توجه به تنالیته رنگی.

107jpg
عوامل موثر در ایجاد ترکیب بندی مناسب تصویر صفحه عبارتند از :
• مرکز ثقل در بالا
• ایجاد ریتم و حرکت در سایت
• حرکت با خطوط منحنی آزاد در آب
• ترکیب بندی سایت با چهارچوب محدود کننده خطی
• به دلیل کشیدگی طولی سایت با کادر خطی چهارگوش این کشیدگی را محدود کرده ایم.
• استفاده از المان هایی که دارای ریتم هستند.
حرکت و ریتم در کادر
• مرکز ثقل در سمت راست شیت قرار دارد.
• استفاده از کادر خطی برای تاکید به شیت
• تعیین محور اصلی و تاکید بر آن
• استفاده از کادر خطی برای محدود کردن سایت
• نشان دادن دسترسی ها با فلش های گرافیکی
• قرار دادن مرکز ثقل و سنگینی در پایین شیت
• هماهنگی خطوط فضای سبز با فضای معماری

109jpg

توجه به دسترسی ها در سایت
• استفاده از اصل شکل زمینه
• استفاده از کادر خطی
• استفاده تغییر مقیاس
• استفاده از المان های هماهنگ از لحاظ فرم .

112jpg

پلان و پرسپکتیو
• استفاده از المان طراحی
• قرار دادن مرکز ثقل در قسمت بالای شیت
• تاکید به حجم با تاکید به تنالیته رنگی و کنتراست رنگی
• حس پوییایی و حرکت حجم به سمت بیرون شیت

114

• شیت بندی مناسب
• با قراردادن سایت به عنوان پس زمینه به یک ترکیب مناسب در چیدمان پلان و حجم رسیده ایم .
• با ایجاد کنتراست شیت از لحاظ رنگی به تعادل رسیده است

115jpg

• ترکیب بندی بر اساس درجه بندی سایه روشن،سایز و موقعیت عناصر نسبت به اهمیت و الویت عناصر موجود در طرح شکل می گیرند.
• ترکیب بندی متبحرانه با دو عنصر نما و سایت طرح

117 jpg

 

• ترکیب بندی شیت زیر شعاعی می باشد.
• مرکز ثقل از طریق کنتراست در شیت به تعادل رسیده است.
• ترکیب بندی قوی و استادانه شیت با نما ،پرسپکتیو و سایت پلان تکمیل شده است .

118jpg


فصل سوم
کروکی های مولف
بهتر آن است که برخیزم
رنگ بردارم
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم (۱)
آرتور امید آذری جزو طراحانی است که جسارت و ناآرامی در قلم شان بیداد میکند،و بی قراری در روح شان. و قلم،ابزار کوچکی بیش نیست در دست بزرگ و خلاق شان،بر خلاف طراحانی که ابزارشان از دست و اندیشه شان بزرگتر است و پناهی برای پنهان کردن نداشته ها و ضعف هاشان.او معتقد است طراحی،به خصوص طراحی متفکرانه و انتزاعی؛بیش از آن که به ابزار نیاز داشته باشدبه طراح ،به معنی کلمه ،نیازمند است.طراح صاحب اندیشه،با قدرت روحی و تخیل بسیار و دست قوی و منعطف،با هر وسیله دسترسی،زیباترین ،جان دارترین و مستحکم ترین نقش ها را می آفریند.هنرمند،دارای روحی ناآرام و بی قرار است،و جستجوگر،پیگیر است و ذهنی نقاد و خلاق دارد. سرگشته است و حیران عالم خلقت و کودک استبا نگاهی صاف و صادق و زلال.هنرمند این همه هست و این همه نیست.چون دریایی آرام و طوفانی.گاه در عین آرامش،بی قرار،در عین سکون،متحرک،در عین کودکی،پیری اندیشمند.وآرتور اینگونه است و همیشه حضورش مرا یاد شعری از مولانا می اندازد که وصف حال اوست :

این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم؟ یک لحظه پری شکلم،یک لحظه پری خوانم
درآتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم هم دوده و هم نورم هم جمع و پریشانم… (۲)

او هنرمندی است با نگاه کودکانه:زلال،صادق،این نظر را تمام کسانی که او را از نزدیک دیده و می شناسند تایید خواهند کرد.او با این نگاه به طبیعت و پیرامون خود می نگرد آن چه را به چشم دیگران نمی آید میبیند و صادقانه طرح می زند.وشاید پر بیراه نباشد که بگویم قلم گیری هایش نیز-علاوه بر قوت دست واندیشهکودکانه و رها است،هیچ تکلف و تصنعی درآنها به چشم نمی آید.رهای رها،گویی در زمان خلق آثارش در این جهان دروغ و ریا نبوده است،درست چون کودکی جسور و صادق.
استاد ضیاالدین جاوید درباره آرتور و آثارش نوشته است : …تمام کروکی ها و اسکیس های این هنرمند با صداقت هرچه تمام تر رو در روی طبیعت و در محل ترسیم شده اند و این گونه طراحی موجب رشد فکری و خلاقیت های ذهنی طراح گشته است.حرف آخر این که بدون هیچ ریب و ریایی در یک کلام خلاصه کنم:او عاشق معماری گذشته ی ایران است و مدرنیسم وارداتی را دوست نمی دارد.هنرمندی همپالگی عاشقان دوره گرد آذری است.سرتاسر معماری ایران را در نوردیده است و دستاوردش کوله باری از طراحی و نقاشی انتزاعی است …
برابر برخی آثار او که می ایستیم حس میکنیم،طراح نیز در اثر خود تنیده و با آن یکی شده است.حس می کنیم به تماشای خیالی،رویایی،خوابی نشسته ایم که طراح نیز در خیال و ناخودآگاه خود نقش زده است از خود بیخودی طراح و سماع مستانه قلمش را به عینه میبینیم و حس می کنیم.او خود می گوید :«وقتی قلم در دست میگیرم و می خواهم که دنیای هنرومعماری را به تصویر بکشم و رو در روی بناهای تاریخی که قرار میگیرم،آنقدر از خود بی خود می شوم که بی توجه به قانون و قوائد و قوانین علمی آنچه را در درون دارم،روی کاغذ میریزم و نمایان میکنم و به درست و خطا بودن مسیری که پیش گرفته ام نمی اندیشم .آنچه برایم مهم است حس زیبایی است که در ذهنم بیداد می کند و با پایان یافتن کار قلم،آن حس که حقایق درونم است،نمایان می شود.»
ذهنی سیال،تخیلی روان ،دستی قدرتمند و با سرعتکه ارتباطی صمیمی با قلم بر قرار می کند ؛چندی از خصوصیات آرتور است که هماهنگی شان دخلق آثاری است که شاهد بوده،هستیم و خواهیم بود.و نا خودآگاهیمملو آگاهی واحساس.قلم او بسیار آزموده و بی خطاست.قلم که گویی از پدر هنرمند و بزرگانی چون « سیحون » و «جاوید»به او ارث رسیده ،و زمانی در دست آن بزرگان بیداد کرده و آثاری بی نظیر خلق نموده است . و خطوطی که از این قلم بر کاغذ رسم می شوندحکایتگر رنج ها و شبانه روزی او هستند و حکایتگر ممارست های همیشگی اش.این خطوط،روح صیقل یافته ی او را به ما می نمایاند و اندیشه ها وآرمان هایش را.
خطوطی که آزاد و رها،نرم ومنعطف،با شتاب و پرضربه به بیان اندیشه هایش و نمایش طبیعت می پردازند،گویی از رگ های او سرچشمه گرفته اند که اینگونه جان دار و تپنده،عناصر پیرامون را علاوه بر تصویرگری به هم می دوزند.
سماع قلم،سماع خطوط،سماع طبیعت را به همراه می آورد.رقص قلم او آسمان را به زمین،زمین را به دریا دریا را به آسمان وصل می کند،با خطوطی رها در بی نهایت.هر یک از آثار قلمی آرتور،یک حادثه زیبا و یک حادثه نوید بخش هستند.و به جرأتمی توان گفت اگر این اتفاق ها زیبا وستودنی نمی افتادند و این آثار خلق نمی شدند،خلا و کمبود آنهاحس می شد.آرتور از طبیعت وبناهای معماری عکسبرداری نمی کند.او دوباره می آفریند.خلأها را پر،اضافات را حذف و کمبودها را برآورده می کند.او هنرمندی صاحب نگاه و اندیشه نو است.جستجوگر و خستگی ناپذیر،با کوله باری از تجربه .
حضور او در جامعه هنری به فال نیک گرفته و برایش آرزوی کسب مراتب بالاتر و موقعیت های بیشتر می کنیم.
رضا کاظمی
۲۰-۱۲-۸۵ تهران

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳