کی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی ویلا، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی و ساخت  است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به بررسی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

خانه های درختی،

خانه های دوستدار طبیعت؛ حرکت انسان بسوی درختان جنگل

tree homes solar powered earth friendly

ترجمه:فرزانه جهانمردی

با گسترش شهر و انفجار جمعیت، که برای تامین غذا اقدام به  جنگل زدایی و قطع درختان می شود، معمار دانمارکی Konrad Wójcik، تصمیم گرفته است تا با طرح خود یادآوری کند که تا چه اندازه، محیط زیست طبیعی تغییر کرده است.

او معتقد است که تنها راه درمان این است که انسان به طبیعت بازگردد و اجازه دهد که کره زمین خود را التیام بخشد.

او طرح خود را همزیستی کهن، نام نهاده است. این خانه های کوچک، هم از نظر ظاهر و شکل و هم از نظر طرز رفتار مانند درختان می باشند. ساختمانهای هرمی شکلی که دارای صفحات خورشیدی در پوشش خود هستند، همانند درختان از انرژی خورشیدی برای حیات استفاده می کنند. خانه های درختی، آب مورد نیاز خود را از طبیعت جمع آوری می کنند و زباله ها و پسماندهای انسان را برای تغذیه جنگل اطراف خود به کود تبدیل می کنند.

دیدگاه طراح بر اساس حفظ حریم خصوصی در عین زندگی جمعی بوده است، به نحوی که هر خانه تا اندازه ای به همسایگان نزدیک است که بتواند حریم شخصی خود را داشته باشد و تا حدی از همسایگان فاصله دارد که بتوان آنها را به عنوان یک جامعه به حساب آورد.

هریک از خانه ها در یک نقطه اتکایی به زمین اتصال پیدا کرده اند. و از فضای کوچک زیر خانه برای پارکینگ اتومبیل و دوچرخه استفاده می شود.

هنگامی که دیگر خانه ای قابل استفاده نباشد، آن را بازیافت می کنند؛ دقیقا همانند درختان، مرگ یک خانه امکان ایجاد مصالحی برای زندگی سایر خانه ها فراهم می کند. یعنی این خانه ها به صورت صد در صد قابل بازیافت بوده، به این معنی که هربخشی از ساختار خانه را می توان یا به طبیعت بازگرداند، و یا به مصالح دیگر تبدیل نمود. درست همانند طبیعت، چرخه زندگی این خانه های درختی جذاب، طی می شود.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳