خانه زیر زمینیdolder

ین خانه بر روی یک شیب تند رو به جنوب واقع شده که طراحی آن با توجه به سایت بوده است .ستون ها در فرم حیوانات افسانه ای متصل به قوس هایی در سقف ساخته شده است .از  بتن و عایق فوم پرتال در ساخت این بنا استفاده شده است .

dolder6gr

dolder4gr

ا

dolder2gr

dolder0gr

dolder5gr

dolder3gr

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳