معماران زابور در مسکو و طراحی خانهْ دفتر کاری سبک و برامده از فضای پس ماندِ عمودی

دفتر طراحی شده توسط معماران زابرو در مسکو معماران زابرو درواقع این یک ایده ی معاصرغربی است که سعی کرده است بین دو فضای ساختمانی قرارگیرد و در عین حال دسترسی های پایین دست به فضای عمومی را نیز تامین کند. بعنوان بزرگترین شهر اروپایی، مسکو فاقد فضاهایی اینچنین خلاقانه و متناسب برای برای دفتر کار میباشد والبته این شهر دارای مقدار زیادی ساختمانهای غیرقابل زیست و از نظر زیبایی شناسی نه چندان قابل دفاع نیز هست .

2626634900874882420000201248224212_400

سه فضای کار طراحی شده بوسیله ی سازه ای فولادی و سبک وزن که در دیوارهای مجاور مهار شده، موجب شده است حجم کلی از زمین آویخته و به صورتی معلق نگه داشته شود. در واقع این ارتفاع ایجاد شده از زمین فضای قابل عبور و مرور راحت و قابل دسترسی را برای عموم از بخش زیرین ساختمان ایجاد میکند.
سیستم مدولار استفاده شده در کف ها اجازه میدهد تا فضاهای داخلی پلان، که دارای دیوارهایی با گوشه های پخ از سلول های پلی کربن است برای تغییر نیازهای فضایی دوباره طراحی شود. زمانی که نمای سایه افتاده ی ساختمان یک پوسته ی نازک و صاف را بوجود میاورد، پنجره های بزرگ نور طبیعی و دید خوبی رادر هرطبقه ایجاد میکنند.

262663490087326929500020126292912_400

2626634900873438670000201223286712_400

262663490087387726375020127272612_400

2626634900874073982500201227239812_400

2626634900874262576250201246225712_400

2626634900873625388750201242253812_400

این استراتژی ساختمان سازی بطور موفقیت آمیزی، بسیاری از فضاهای غیر قابل استفاده و بی ارزش را به فضای معمارانه ای تبدیل می کند که نه فقط به دنبال رفع نیازهای کارکردی باشد، بلکه ساختمان های جدید و پویایی را در اطراف شهر، که بطور تازه ای بکار برده شده است را بوجود میاورد.
سازه ی سبک و بالا نگه داشتن آن از زمین عبور و مرور راحتی را برای عموم ایجاد کرده است
راه پله های فلزی از زمین شروع میشود وبه سمت ورودی راهنمایی میکند
فضای داخلی از پلی کربن است و دیوارهای نمایی در داخل از بتن میباشد

2626634900872942263750201234222612_400

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳