اولین گام موفقیت در اسکیس این است که صادقانه و بدون در نظر گرفتن هر واسطه ای شروع به طراحی کرده و تمام حس خود را روی کاغذ پیاده کنیم ،برای آموختن طراحی و کسب مهارت باید تجسم عینی اشکال را در ذهن خود درست ترسیم کنیم و اگر در این روند آموزشی بتوانیم مهارت را که نیمکره چپ مغز بوده با احساس کودکانه که نیمکره راست مغز می باشد در هم بیامیزیم اثری به وجود خواهد آمد که از رنگ و بوی هنر و اسکیس واقعی برخوردار باشد.

26649_330345167062695_1502841528_n_400

298624_323866034377275_1289332964_n_400

 

557841_328641580566387_785631063_n_400

 

208173_332084763555402_2109326229_n_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳