جشنواره چراغ – نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

از هم اکنون تا ۳۱ مارس ۲۰۱۳، می توان از  این جشنواره از چراغ و نورافشانی در زمستان را در Nabana هیچ ساتو، یک باغ گیاه شناسی در جزیره از Nagashima در ژاپن دیدن کرد.. یکی از مهمترین زیبایی این جشنواره ، تونل باور نکردنی از نور با ده ها هزار از چراغ LED می باشد.

 

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

جشنواره چراغ - نورافشانی در زمستان

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳