جاکوب برند باکما

jacob berend  bakema

جاکوب برند باکما jacob berend  bakema

تولد در گرونینگن به سال۱۹۱۴،مرگ در روترام،به سال۱۹۸۱٫در کالج تکنولوژی گرونینگن،آکادمی معماری آمستردام و دانشکده ی فنی دلفت تحصیل کرد.

جاکوب برند باکما jacob berend  bakema_bakema_euromast

جاکوب برند باکما

jacob berend  bakema

تولد در گرونینگن به سال۱۹۱۴،مرگ در روترام،به سال۱۹۸۱٫در کالج تکنولوژی گرونینگن،آکادمی معماری آمستردام و دانشکده ی فنی دلفت تحصیل کرد.

از۱۹۴۸با جی.اچ وان دن بروک وارد همکاری شد،وبه فاصله ی کوتاهی آنها از جمله شخصیت های صاحب نفوذ در معماری هلند شدند.

به سال۱۹۴۷یکی از اعضاء گروه سیام بود و از۱۹۶۳در تیمXعضویت داشت.در فاصله ی۱۹۵۹تا سال۱۹۶۴سرویراستار مجله ی فرم بود.

معماری وان دن بروک و باکما وابسته به شاکله و اهداف فلسفی د استیل و سبک جهانی است.

شاکله ی تندیس وار ساختمان تالار شهر نرونوزن(سال۱۹۶۸)و ساختمان بیمارستان روانی در میدل هارنیس(سال های ۴-۱۹۷۳)نمایشگر نوعی خوش بینی است که به طور کلی از شیوه ی ساختارگرائی منشأ می گرفت.

 

BakemaPortada

BakemaPortada-جاکوب برند باکما jacob berend  bakema_bakema_euromast

-BakemaPortada-جاکوب برند باکما jacob berend  bakema_bakema_euromastSnails-shell-house

Rotterdam-Library

جاکوب برند باکما jacob berend  bakema_bakema_euromast

1K_12_01_marlrat_01_td

BakemaPortada-جاکوب برند باکما jacob berend  bakema_bakema_euromast

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳