سهم معماری ایرانی در پیدایش معماری اسلامی چیست؟

زمانیکه از معماری اسلامی سخن به میان می آید ، این سوال مطرح میشود که چه پیوندی با اسلام دارد و خانه پیامبر اکرم (ص) با آن سادگی اش چه چیزی به این معماری آموخته است؟

معماری دوره اسلامی در آغاز از دو سنت کهن معماری ایرانی و معماری بیزانس الهام گرفته است ، از هنگامیکه سرزمینهای قلمرو امپراطوری ساسانی و بخش بزرگی از امپراطوری بیزانس به تصرف مسلمانان درآمد،همه تجربیات و آگاهیهای فنی این دو تمدن کهن در اختیار و در خدمت این آئین نو قرار گرفت.

با گذشت زمان و گرویدن ملت ها به دین اسلام و وجود معماران با ایمان این معماری پیشرفت چشمگیری نمود،به طوریکه در شیوه های ساختمانی کشورهای غربی چنان تأثیر گذاشت که معماری رسمی آنها را تحت نفوذ قرار داد.

از مطالب ذکر شده این انتظار میرود که بتوان از نقش ایران و معماری دوره اسلامی در اماکن و ابنیه تاریخی بهره جست و کمکی کوچک به دوستداران هنر و معماری نمود.

نیلوفر زرین گام

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳