ورودی
داخل شدن به یک بنا یا اطاقی در یک بنا و یا به محدوده ای تعریف شده از فضای خارج، متضمن عمل عبور از سطحی عمودی است که یک فضا را از فضای دیگر متمایز می کند. از آنجا که عمل ورود لزوما عمل رسوخ در یک سطح عمودی است، به جای اینکه به وسیله ایجاد سوراخی در یک دیوارانجام پذیرد می تواند به طریق ظریفتری عمل گردد. عمل ورود می تواند گذر از درون سطحی باشد که نه به صورت واقعی بلکه به طور ضمنی به وسیله دو ستون یا یک تیر در بالای سر به وجود آمده است. در حالت ظریفتر هنگامی که تداوم بصری و فضایی بین دو فضا مورد نظر باشد، یک اختلاف سطح می تواند علامت گذر از یک فضا به فضای دیگر باشد. در حالت عادی، هنگامی که از دیوار برای تعریف و بستن یک فضا یا مجموعه ای از فضاها استفاده می شود، ورودی با ایجاد یک باز شو در سطح دیوار به وجود می آید. در هر حال فرم باز شو از یک سوراخ ساده در دیوار گرفته تا مدخلی کار شده و دقیقا تفکیک شده می تواند تغییر کند.

 

صرف نظر از شکل دیوار و فرم فضایی که به آن وارد می شویم، سطحی که عمود بر مسیر رسیدن به فضاست ( خواه واقعی باشد یا ضمنی ) ورودی را بهتر معرفی می کند.
ورودی ها را به طور متعارف می توان در دسته های زیر گروه بندی کرد. هم تراز با سطح دیوار / پیش آمده/ عقب نشسته.
ورودی های هم تراز با سطح دیوار تداوم سطح دیوار را حفظ می کند و در صورت تمایل طراح می تواند تعمدا نا معلوم و گم شود.

slide1_400_02

 

 

ورودی های پیش آمده، عملکرد خود را در مسیر رسیدن به بنا اعلام می دارند و حفاظی از بالای سر ایجاد می کند.

 

 

slide2_400_01

در هر یک از دسته های بالا فرم ورودی می تواند شبیه فرم فضایی که انسان به آن وارد می شود باشد و یک تجسم قبلی از آن به وجود آورد و یا فرم فضا در تضاد باشد تا حدود ورودی را تقویت نماید و بر هویت آن به عنوان یک مکان تاکید ورزد.
در مورد مکان آن یک ورودی می تواند در مرکز سطح جلوی بنا قرار گیرد، یا اینکه از مرکز خارج شود و در خودش، حالت تقارن موضعی ایجاد کند. ارتباط مکان ورودی با فرم فضایی که انسان به آن وارد می شود عامل تعیین کننده شکل مسیر و نوع فعالیتهای درون فضا خواهد بود.

slide4_400

 

slide5_400

slide6_400

 

معرفی یک ورودی از طریق بصری به طریق زیاد می تواند قوی تر شود:
– ایجاد باز شو به حالتی کوتاهتر و عریضتر یا باریکتر از آنچه که انتظار می رود.
– ایجاد ورودی به صورت پرعمق یا دونفره یا غیر مستقیم.
– تفکیک باز شو به وسیله افزایش تزئینات یا عناصر تزئینی.
نقاط ورودی برای ایجاد مفهوم حرکت و ارتباط:
۱- تعریف ورودی برای ایجاد مفهوم مسیر حرکتی:

slide7_400

 

 

۲- ورود از نقاط ویژه:

slide8_400

۳- تعریف ورودی به وسیله ابعاد فضا. شکل و جایگِیری

slide9_400

ورودی در هر مجتمع تجاری علاوه بر اینکه باید حس دعوت کنندگی را به خوبی القا کند ,انتظار می رود المان شاخصی در تجاری باشد.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳