راه پله بی نهایت

هنرمند، ایسلندی راه را برای ایجاد راه پله بی نهایت پیدا کرده است. راه پله به زیبایی sculptured ساکن در حیاط شرکت حسابداری جهانی KPMG در مونیخ است.

 

راه پله بی نهایت

راه پله بی نهایت

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳