کلینیک تخصصی طراحی و اجرای نما

طراحی و اجرا بر اساس سبک و متریال مورد نظر شما
طراحی تخصصی نمای سنتی
طراحی نماهای مدرن و پست مدرن
طراحی نمای کلاسیک
طراحی نمای رومی
طراحی نما با سنگ
طراحی نما با آجر
طراحی نمای آلومینیوم کامپوزیت ساختمان
طراحی نما با بتن اکسپز
طراحی نما با چوب
طراحی نماهای تمام شیشه
طراحی انواع نماهای ترکیبی
طراحی نما با ترکیب آجر و سنگ
طراحی نما با ترکیب کامپوزیت و شیشه
طراحی نما با ترکیب سنگ و کامپوزیت
طراحی نما با ترکیب چوب و کامپوزیت
طراحی نما با ترکیب مدرن چوب و سنگ
طراحی نما با ترکیب چوب و بتن اکسپز

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۹۸ ۰۲۱۲۲

facade

در این گروه طراحی نما در سبک و سیاق های متفاوت با خلق به روزترین طرح ها همگام با رشد و توسعه  فاکتورهای ساخت و طراحی در سطوح بین المللی ،انجام می پذیرد.

facade

ترکیب فرم با متریال برای ایجاد سیالیت و حرکت در جداره بنا

facade

ترکیب شیشه و آلومینیوم در راستای خلق یک نمای شاخص

facade

ساختار شکنی در نما از فرم با قاعده به سمت و سوی یک هندسه آشفته برای خلق یک دید بصری پویا

facade

تلفیق ساده اما متفاوت شیشه با بتن اکسپز همسو با مبانی ساده گرایی در معماری

به عنوان رویکرد کلی گروه ایران معماری می توان گفت :پس از تفکر و تعمق در مورد اطلاعات جمع آوری شده در مراحل مطالعاتی، ارائه آلترناتیو های متفاوت در جهت اقدام به طراحی اولیه در راستای یک پروسه خلاق و هوشمندانه ،مطابق با جدیدترین متد های برنامه ریزی که توسط متخصصین گروه انجام می گیرد،با در نظر گرفتن مواردی چون عملکرد،فرم، اقتصاد و زمان انجام می پذیرد.

ترویج و اشاعه الگوهای مطلوب و مناسب در معماری و تاکید بر ضرورت استفاده از متخصصان در فعالیت های معماری از اهداف بلند مدت  طراحان و برنامه ریزان این گروه می باشد.

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۰۲۱