مدیرکل صدا و سیما گیلان از پخش برنامه هنر معماری و فرهنگ ایرانی از رادیو برون مرزی گرجی در استان خبر داد.

e89

محسن نصرپور افزود: تنوع اقلیمی، قومی و فرهنگی ایران باعث شده است که ساخت مسکن و سایر بناها در کشور ایران نیز دارای گوناگونی بسیار زیاد باشد. وی اظهارداشت: استفاده از مصالح ساختمانی مختلف، سبک های متفاوت، کارکردهای بسیار زیاد یک بنا که هنوز بقایای آن در بسیاری از خانه های قدیمی کشور به ویژه در مناطقی از قبیل کرمان، یزد، اصفهان و شیراز قابل مشاهده اند، نمونه هایی از معماری ایرانی هستند.

مدیر کل صدا و سیما گیلان گفت: برنامه رادیویی “هنر معماری و فرهنگ ایرانی” سعی دارد هنر معماری ایرانی را در هر منطقه با توجه به ساختار فرهنگی آن منطقه به مخاطبان برون مرزی گرجستانی و کسانی که آشنایی با این زبان دارند، معرفی کند. وی ادامه داد: این برنامه هر هفته شنبه ها از ساعت ۲۱ به مدت ۱۲ دقیقه روی موج متوسط MW 702 کیلوهرتز پخش می شود.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳