همانگونه که در انتشارات سمینار هاروارد فرشید موسوی گفته شد، پروژه‌های پیش‌بینی شده بر روی دیوارهای کار گذاشته شده، تنوع ایجاد شده را به تصویر می‌کشد مادامیکه اجزایشان نظیر سیستم‌های ساختاری و یا نمادشناسی ساختمان یکی است.

تأثیرات عوامل مختلف شرایط زمین به گونه‌ای است که از طریق آن معماری با فرهنگ و زندگی درگیر شده است. به جای افشای تحقیقات تاریخی برای درک معنی شرایط زمین، کارهای موسوی بیشتر معطوف به تأثیراتی است که از برداشت زیبایی‌شناسانه مردم مشتق می‌شود.

e80

آنجا که معانی منوط به پس‌زمینه زندگی‌نامه‌های فردی است، تأثیرات، نیروهای پیش‌فردی از اشکال ساخته شده هستند. آنها فقط در نتیجه سوار کردن اشکال پیش ساخته هستند. فقط باید بدانید که کجا و به چه منظور از سیستم و تکنولوژی استفاده نمایید.

e81

اگرچه اشکال پیش ساخته مواد مختلف و محتوای فکری با هم تلفیق شده‌ همگی به اشکال حسی جدیدی در‌می‌آیند؛ یعنی آنگونه که شما می‌بینید. آنها در واقعیتشان هیچ محتوای شناختی ندارند. فقط یک سری اشکال هستند که معنیشان به تأثیرشان بر روی فرد و دریافت حسی خود فرد بستگی دارد.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۴،‌ موسوی موفق به دریافت جایزه شیر طلایی مکان‌نگاری شد.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳