t71 (1)

 

همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، سران، وزرای امور خارجه، روسای جمهور و همسران آنها در قالب ۹۲ هیئت عالی رتبه از برج میلاد بازدید کرده و ساخت این برج را از سوی مهندسان ایرانی ستودند.

فرزاد هوشیار پارسیان مدیر عامل برج میلاد گفت: ۹۲ هیئت عالی رتبه از مهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد که شامل ۷۰۰ نفر بودند طی ۴ روز برگزاری اجلاس از فراز برج میلاد زیباییهای کلانشهر تهران را بازدید کردند.

 

وی افزود: مهمانان اجلاس علاوه بر بازدید از برج میلاد، از برنامه های مختلف این برج همچون نمایشگاه صنایع دستی و رواق هنرهای ایرانی که در ارتفاع ۲۸۰ متری برج میلاد برپا شده بود، بازدید کرده و از برپایی رواق هنرهای ایرانی که شامل تولید صنایع دستی ایرانی از سوی هنرمندان بود، بسیار لذت بردند.

هوشیار پارسیان با بیان اینکه مهمانان اجلاس از ساخت این برج از سوی مهندسان ایرانی به شگفت آمده بودند، تصریح کرد: سفرا، وزرای امور خارجه، معاونان رئیس جمهور، همسران رئیسان جمهور شرکت کننده در اجلاس، برج میلاد را به عنوان یکی از بلندترین برجهای دنیا می شناختند و معقتد بودند که این برج هم اکنون به مقصد گردشگری توریستهای تهران تبدیل شده است.

وی درباره مهمانان بازدید کننده اجلاس جنبش عدم تعهد توضیح داد: هیئتهای عالی رتبه شامل رئیس جمهور مغولستان، وزیران امور خارجه کشورهای صربستان، لبنان،غنا،مالی، نیجر، زامبیا، سنت وینسنت ، سنگال، بروندی و معاون اول رئیس جمهور کومور، نخست وزیر نپال، سفیران شیلی، دومینکن، همسران روسای جمهور کشورهای عضو، کاردار جمهوری اکوادور و… از جمله مهمانان برج میلاد بودند.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: براساس صحبتهای صورت گرفته با مهمانان اجلاس، همگی آنها از اینکه فرصتی برای دیدن زیبایی های یکی از کلانشهرهای دنیا را بدست آورده اند، بسیار خوشحال بودند، همچنین دست نوشته های آنها حاکی از آن است که با بازدیدشان از برج میلاد فرصتی دست داده تا تهران را از فراز بلندترین برج ایران تماشا کنند.

وی افزود: مهمانان اجلاس علاوه بر بازدید از برج میلاد، از برنامه های مختلف این برج همچون نمایشگاه صنایع دستی و رواق هنرهای ایرانی که در ارتفاع ۲۸۰ متری برج میلاد برپا شده بود، بازدید کرده و از برپایی رواق هنرهای ایرانی که شامل تولید صنایع دستی ایرانی از سوی هنرمندان بود، بسیار لذت بردند.

هوشیار پارسیان با بیان اینکه مهمانان اجلاس از ساخت این برج از سوی مهندسان ایرانی به شگفت آمده بودند، تصریح کرد: سفرا، وزرای امور خارجه، معاونان رئیس جمهور، همسران رئیسان جمهور شرکت کننده در اجلاس، برج میلاد را به عنوان یکی از بلندترین برجهای دنیا می شناختند و معقتد بودند که این برج هم اکنون به مقصد گردشگری توریستهای تهران تبدیل شده است.

وی درباره مهمانان بازدید کننده اجلاس جنبش عدم تعهد توضیح داد: هیئتهای عالی رتبه شامل رئیس جمهور مغولستان، وزیران امور خارجه کشورهای صربستان، لبنان،غنا،مالی، نیجر، زامبیا، سنت وینسنت ، سنگال، بروندی و معاون اول رئیس جمهور کومور، نخست وزیر نپال، سفیران شیلی، دومینکن، همسران روسای جمهور کشورهای عضو، کاردار جمهوری اکوادور و… از جمله مهمانان برج میلاد بودند.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: براساس صحبتهای صورت گرفته با مهمانان اجلاس، همگی آنها از اینکه فرصتی برای دیدن زیبایی های یکی از کلانشهرهای دنیا را بدست آورده اند، بسیار خوشحال بودند، همچنین دست نوشته های آنها حاکی از آن است که با بازدیدشان از برج میلاد فرصتی دست داده تا تهران را از فراز بلندترین برج ایران تماشا کنند.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳