t63رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس گفت: عملیات ساماندهی آب راههای تخت جمشید از اردیبهشت سال ۹۱ با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان آغاز شده است.

اردیبهشت ماه سال جاری با استفاده از توانایی های ۸۰ کارشناسان وباستان شناسان آغاز شده است.

وی ادامه داد: فعالیتهای انجام شده در طول چهار ماه گذشته باعث شد تا سه آب راه موجود به طور کامل بازشود به صورتی که دیگر شاهد جمع شدن آب های سطحی در محوطه کاخ های تخت جمشید نخواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری فارس تصریح کرد: طرح هدایت آبهای سطحی در زمان هخامنشیان در محوطه زیرین کاخ های آپادانا، هدیش، صد ستون نیز وجود داشته و بدین وسیله زمینه لازم برای هدایت آب به محوطه بیرونی تخت گاه فراهم می شده.

فعالی تثبیت عملیات های انجام شده برای ساماندهی آب راههای تخت جمشید را گام بعدی این طرح دانست و افزود: هرگونه عملیات در مجموعه تخت جمشید باید در قالب کارگروه شورای فنی مجموعه به تصویب برسد که در شرایط کنونی بحث تثبیت و رطوبت زدایی عملیات انجام شده در دستور کار است.

وی بیان داشت: ساماندهی محوطه ای که آب راههای تخت جمشید در آن قرار دارد، نصب شیشه های لازم برای محافظت، نصب گیت ورودی برای این محوطه از برنامه های آینده میراث فرهنگی فارس در این مکان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: نظام آب راههای موجود در تخت جمشید از بزرگترین طرح های مهندسی زمان هخامنشی است که باید به شکل مناسب مرمت وحفظ شود از این رو سازمان میراث فرهنگی فارس هزینه های لازم برای انجام عملیات های مربوطه به این طرح را به طور کامل تامین می کند.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳