مبلمان چند منظوره

این مبلمان شبیه به گلبرگ های یک گل واسازی شده،کاری از B-alance، می باشد که یک مبل چند تکه با میز قهوه خوری و زیرپایی است. قطعات منحنی یادآور یین و ینگ هستند که مکمل یکدیگرند.
این مبلمان الهام گرفته شده از سبک آسیایی از چوب نی خیزان تیره و پشتی مخمل سفید ساخته شده است که قضیه تعادل را تقویت می کند.
منحنی های هنرمندانه، قطعات مبلمان را در هم جمع می کند و می توان به اشکال مختلفی آنها را کنار هم چید.
طراحی این مبل راحتی با زیرپایی شبیه به قطره اشک را می¬توان به مدل های مختلف کنار هم قرار داد مثلاً ‌یک جفت مبل پشت به پشت با یک جفت میز قهوه خوری و یا گروه بندی بزرگی از هر سه نوع قطعه و مدل های دیگری که سلیقه و هنر خودتان را می طلبد.

 

طراحی مبلمان چند تکه کارامد

 

طراحی مبلمان چند تکه کارامد

 

 

 

طراحی مبلمان چند تکه کارامد

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳