نکته اول در طراحی فیگور تناسبات فیگور است .
در طراحی انسان تناسبات با استفاده از سر صورت میگیرد به این شکل که عرض شانه به اندازه دو سر و
سینه و شکم هم به اندازه دو سر هستند..
در طراحی فیگور از مدل زنده بیشتر استفاده کنید.بیشتر به مدل نگاه کنید تا به کاغذ..
سعی کنید در زمان یک دقیقه فیگور بکشید…شایداوایل نتوانید درست در بیاورید اما به مرور عالی میشوید.
با متریالهای متفاوت کار کنید….به هیچ عنوان پاک کن استفاده نکنید.هر خطی در طراحی ارزشمندِ است.

32360891415467857928_400

در کروکی ها و در ترسیماتی که در مدت زمان طولانی تری انجام می شوند ( در قیاس با ترسیم اسکیس ) ، فیگورها با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند .
فیگورهایی که در نما و مقطع و به طور مثال دردو مقیاس معمول ۱۰۰/۱ و ۲۰۰/۱ ترسیم می شوند فاقد جزئیات اند و صرفا با ترسیم چند خط کلیت فیگور ظاهر می گردد.
در پرسپکتیو ، بویژه پرسپکتیو دید پرنده ، مانند سایر اشیا و احجام که در این دید قرار می گیرند باید به کوتاه نمائی در ارتفاع ( قد ) توجه نمود .
گاه جهت ترسیم فیگور در پرسپکتیو ، صرفا از روان نویس استفاده شده و گاه بوسیله ی پهنای قلم ( ماژیک ، مداد یا کنته ) ، فیگورها با سرعت زیاد ترسیم می شوند .
می توان سطوح داخلی فیگورها را بی آنکه رنگی داشته باشد سفید باقی گذاشت تا با تضادی که نسبت به زمینه ایجاد می شود هم حجم و هم فیگورها فرصت بیشتری برای خودنمائی داشته باشند.

 

dtibmmvg8bmc9ancr54q_400

 

 

1_400_06

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳