دفتر معماران اریک اون موس، ساختمانی برای کمپ جدیدِ دانشگاه اقتصاد و بازرگانیِ وین طراحی کرده است. این ساختمانی شامل بخش هایی همچون چندین دانشکده، اداری و یک نانوایی کوچک می شود. بنا بخوبی از گذرگاه ها و مسیرهای موجود کمپ استفاده کرده و بخوبی با دیگر بخش های کمپ متصل می شود. ساختمان، به طور کلی، حول دو ستون اصلی مستقر است. هر یک از این ستون ها، حیاطی در مرکز خود دارد. یکی از حیاط ها سرپوشیده است و در زمستان بیشتر کاربرد دارد و دیگری روباز است و مناسب تابستان ها. کلاس های درس در اطراف همین حیاط ها شکل گرفته اند. عناصر عمودی ساختمان در برخی جاها کج شده اند و حتی به هم پیچیده اند.

6476342760178836000002010281036012_400

 

6476342760161875062502010381075012_400

 

6476342760171156312502010111056312_400

 

مـنـــــــبـع : http://www.designboom.com

647634276017340787500201034107812_400

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳